Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Priežiūrinis tikrinimas (SREP)

Priežiūros institucijos vertina riziką, su kuria susiduria bankai, ir tikrina, ar bankai yra pasirengę šią riziką tinkamai valdyti. Ši veikla vadinama priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesu arba, trumpiau, SREP (angl. Supervisory Review and Evaluation Process). Ja siekiama užtikrinti, kad būtų nuosekliai vertinami bankų rizikos profiliai, ir priimti sprendimus dėl būtinų priežiūros priemonių.

Kas yra SREP?

SREP rezultatai

2023 m. suvestiniai SREP rezultatai

Kartą per metus paskelbiame visų mūsų tiesiogiai prižiūrimų bankų SREP rezultatų santrauką.

Daugiau
Privalomas 2 ramsčio kapitalas (P2R)

Nurodome, kiek kapitalo turi turėti kiekvienas iš mūsų prižiūrimų bankų, kad galėtų padengti riziką, su kuria susiduria.

Daugiau
Rekomenduojamas 2 ramsčio kapitalas (P2G)

Tikimės, kad bankai turės pakankamai kapitalo, kad atlaikytų kilusius sunkumus.

Daugiau

Kaip vykdome SREP?

Siekdamos užtikrinti nuoseklų bankų vertinimą, priežiūros institucijos taiko bendrą metodiką bei suderintų priemonių rinkinį. Daugiausia dėmesio skiriama bankų verslo modeliams, vidaus valdymui, kapitalui ir likvidumui kylančioms rizikoms.

Daugiau

Verslo modelis

Priežiūros institucijos analizuoja bankų verslo modelius, kad geriau suprastų pagrindinę jų veiklą, verslo sritis, aplinką, kurioje jie veikia, ir silpniausias vietas.

Daugiau

Bendrasis vidaus valdymas

Priežiūros institucijos nuodugniai išnagrinėja, kaip bankai valdomi, kokie asmenys užima svarbiausias pozicijas, kokios bankų funkcijos, valdymo organai ir komitetai.

Daugiau

Rizikos kapitalui vertinimas

Priežiūros institucijos vertina keturias rizikos rūšis. Tai: kredito rizika, rinkos rizika, bankinės knygos palūkanų normos rizika ir operacinė rizika.

Daugiau

Rizika likvidumui

Priežiūros institucijos vertina, ar bankai turi pakankamai grynųjų pinigų, kad galėtų patenkinti netikėtai iškilusius poreikius, pavyzdžiui, jei ekonominių sunkumų metu indėlininkai atsiimtų daugiau pinigų nei įprastai.

Daugiau

SREP ateityje

Mūsų darbo tikslas – užtikrinti didžiausių Europos bankų saugumą. Tačiau aplinka, kurioje vykdome šią užduotį, tampa vis sudėtingesnė, kyla vis naujos rūšies rizika. Atsižvelgdami į šiuos iššūkius, ėmėmės veiksmų, kad SREP ir toliau būtų veiksmingas ir pakankamai lankstus.

Sužinoti daugiau, kaip keičiame SREP

Iš kur gaunama SREP reikalinga informacija?

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Priežiūros institucijos naudoja testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus, kad dar SREP pradžioje galėtų nustatyti bankų silpnąsias vietas ir jas sustiprinti.

Daugiau
Priežiūros prioritetai

ECB Bankų priežiūros tarnyba kasmet nustato priežiūros prioritetus, kuriais bus remiamasi vykdant SREP ateinančiais metais.

Daugiau
Rizikos vertinimas

ECB Bankų priežiūros tarnyba kasmet nustato ir įvertina riziką, su kuria susiduria bankai, ir atitinkamai apibrėžia sritis, kurioms bus skiriama daugiausia dėmesio vykdant SREP.

Daugiau

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus