Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Nadzorniško pregledovanje (SREP)

Nadzorniki ocenjujejo tveganja, s katerimi se soočajo banke, in preverjajo, ali so zmožne ta tveganja ustrezno upravljati. To se imenuje proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja oziroma SREP, cilj pa je omogočiti dosledno ocenjevanje profila tveganosti posameznih bank ter sprejemanje odločitev o potrebnih nadzorniških ukrepih.

Kaj je SREP?

Rezultati SREP

SREP 2023 – skupni rezultati

Enkrat letno objavimo povzetek rezultatov SREP za vse banke, ki jih neposredno nadziramo.

Več
Zahteve iz drugega stebra (P2R)

Natančno določimo, koliko kapitala mora imeti vsaka nadzorovana banka, da bi lahko krila tveganja, s katerimi se sooča.

Več
Napotki iz drugega stebra (P2G)

Pričakujemo, da bodo imele banke dovolj kapitala, da bodo lahko preživele stresne razmere.

Več

Kako izvajamo proces SREP?

Nadzorniki uporabljajo enotno metodologijo in sklop poenotenih orodij, s čimer lahko dosledno ocenjujejo banke. Pri tem se osredotočajo na poslovne modele, notranje upravljanje ter tveganja za kapital in likvidnost v bankah.

Več

Poslovni model

Nadzorniki analizirajo poslovni model banke, da bi bolje razumeli glavne dejavnosti in poslovna področja, okolje, v katerem posluje, in ključne ranljivosti.

Več

Notranje upravljanje

Nadzorniki pozorno pregledajo vodenje banke in preučijo ključne ljudi, funkcije, upravljalne organe in komisije.

Več

Tveganja za kapital

Nadzorniki ocenijo štiri kategorije tveganj: kreditno tveganje, tržno tveganje, obrestno tveganje v bančni knjigi in operativno tveganje.

Več

Tveganja za likvidnost

Nadzorniki ocenijo sposobnost banke, da pokrije ad hoc potrebe po gotovini, na primer v času gospodarske negotovosti, ko bi lahko imetniki vlog dvignili veliko več denarja kot običajno.

Več

SREP v prihodnosti

S svojim delom zagotavljamo, da so banke varne. Toda okolje, v katerem delamo, postaja vse bolj kompleksno in pojavljajo se nova tveganja. Ob soočenju s takšnimi izzivi smo ukrepali, da bi proces SREP ostal učinkovit in zadosti fleksibilen.

Več o tem, kako spreminjamo proces SREP

Kaj se upošteva v procesu SREP?

Stresni testi

Nadzorniki s pomočjo stresnih testov ugotavljajo in obravnavajo ranljivosti v bankah že v zgodnjih fazah procesa SREP.

Več
Prednostne naloge nadzora

Bančni nadzor v ECB vsako leto določi prednostne naloge nadzora, ki bodo usmerjale proces SREP v naslednjem letu.

Več
Ocena tveganj

Bančni nadzor v ECB vsako leto opredeli in oceni tveganja, s katerimi se soočajo banke, ter tako določi prednostna področja v procesu SREP.

Več

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo