Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Rieżami superviżorju (SREP)

Is-superviżuri jivvalutaw ir-riskji li jiffaċċjaw il-banek u jivverifikaw li l-banek ikunu mgħammra biex jimmaniġġjaw dawk ir-riskji b’mod xieraq. Din l-attività tissejjaħ il-Proċess Superviżorju ta’ Reviżjoni u Valutazzjoni, jew SREP, u l-għan tagħha huwa li tippermetti li l-profili tar-riskju tal-banek jiġu vvalutati b’mod konsistenti u li jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-miżuri superviżorji meħtieġa.

X’inhu s-SREP?

Riżultati tas-SREP

Riżultati aggregati tas-SREP 2023

Darba fis-sena nippubblikaw sommarju tar-riżultati tas-SREP għall-banek kollha li nissorveljaw direttament.

Aktar
Rekwiżit Pilastru 2 (P2R)

Aħna nsipeċifikaw kemm kapital jeħtieġ li jżomm kull bank taħt superviżjoni biex ikopri r-riskji li jiffaċċja.

Aktar
Gwida tal-Pilastru 2 (P2G)

Nistennew li l-banek iżommu biżżejjed kapital biex jifilħu għall-istress.

Aktar

Kif qed nagħmlu dan is-SREP?

Is-superviżuri jużaw metodoloġija unika u sett ta’ għodod armonizzati biex jivvalutaw il-banek b’mod konsistenti. Huma jiffukaw fuq il-mudelli tan-negozju tal-banek, il-governanza interna, ir-riskji għall-kapital u r-riskji għal-likwidità.

Aktar

Mudell tan-negozju

Is-superviżuri janalizzaw il-mudell tan-negozju ta’ bank biex jifhmu aħjar l-attivitajiet ewlenin u l-oqsma tan-negozju tiegħu, l-ambjent li jopera fih u l-vulnerabbiltajiet ewlenin tiegħu.

Aktar

Governanza interna

Is-superviżuri jħarsu mill-qrib lejn kif jitmexxa bank, jeżaminaw il-persuni, il-funzjonijiet, il-korpi ta’ ġestjoni u l-kumitati ewlenin tiegħu.

Aktar

Riskji għall-kapital

Is-superviżuri jivvalutaw erba’ kategoriji ta’ riskju: riskju tal-kreditu, riskju tas-suq, riskju tar-rati tal-imgħax fil-portafoll bankarju u r-riskju operattiv.

Aktar

Riskji għal-likwidità

Is-superviżuri jivverifikaw x’kapaċità jkollu bank biex ikopri ħtiġijiet ad hoc ta’ flus kontanti, ngħidu aħna, fi żminijiet ta’ inċertezza ekonomika meta d-depożitanti għandhom mnejn jiġbdu ħafna iżjed flus mis-soltu.

Aktar

L-SREP ta' għada

Naħdmu biex inżommu l-akbar banek tal-Ewropa sikuri. Iżda l-ambjent li fih qed nagħmlu dan qed isir aktar kumpless, u qed ifeġġu riskji ġodda. Quddiem dawn l-isfidi, ħadna azzjoni biex inżommu l-proċess tal-SREP effettiv u flessibbli biżżejjed.

Sir af kif qed inbiddlu l-SREP

X’jinforma lis-SREP?

Testijiet tal-istress

Is-superviżuri jużaw testijiet tal-istress biex jidentifikaw u jindirizzaw il-vulnerabbiltajiet tal-banek minn kmieni fil-proċess tas-SREP.

Aktar
Prijoritajiet superviżorji

Kull sena s-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tistabbilixxi l-prijoritajiet superviżorji tagħha li se jiggwidaw s-SREP fis-sena li ġejja.

Aktar
Valutazzjoni tar-riskji

Kull sena s-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tidentifika u tivvaluta r-riskji li jiffaċċjaw il-banek biex jiġu ddeterminati l-oqsma ta’ prijorità għas-SREP.

Aktar

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)