Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Proces dohledu a hodnocení (SREP)

Orgány dohledu posuzují rizika, jimž banky čelí, a kontrolují, zda jsou banky vybaveny k řádnému řízení těchto rizik. Tato činnost se nazývá proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (angl. Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) a jejím účelem je umožnit konzistentně posuzovat rizikové profily bank a přijímat rozhodnutí o nezbytných dohledových opatřeních.

Co je to SREP?

Výsledky SREP

Souhrnné výsledky SREP 2023

Jednou ročně zveřejňujeme souhrn výsledků SREP za všechny banky, nad kterými vykonáváme přímý dohled.

Více informací
Požadavek v rámci 2. pilíře (P2R)

Upřesňujeme, kolik kapitálu každá dohlížená banka musí držet, aby pokryla rizika, jimž čelí.

Více informací
Očekávání v rámci 2. pilíře (P2G)

Očekáváme, že banky udržují dostatek kapitálu, aby odolaly zátěži.

Více informací

Jak SREP provádíme?

Orgány dohledu používají ke konzistentnímu hodnocení bank jednotnou metodiku a soubor harmonizovaných nástrojů. Zaměřují se na obchodní modely bank, způsob vnitřního řízení, kapitálová rizika a rizika pro likviditu.

Více informací

Obchodní model

Orgány dohledu analyzují obchodní model banky, aby lépe pochopily její hlavní činnosti a oblasti působnosti, prostředí, ve kterém podniká, a její klíčová zranitelná místa.

Více informací

Způsob vnitřního řízení

Orgány dohledu pečlivě zkoumají, jak je banka řízena, konkrétně její nejdůležitější osoby, funkce, řídicí orgány a výbory.

Více informací

Kapitálová rizika

Orgány dohledu posuzují čtyři kategorie rizik: úvěrové riziko, tržní riziko, úrokové riziko v bankovním portfoliu a operační riziko.

Více informací

Rizika pro likviditu

Orgány dohledu posuzují schopnost banky pokrýt neplánované hotovostní potřeby, např. v dobách hospodářské nejistoty, kdy mohou vkladatelé vybírat mnohem více peněz, než je běžné.

Více informací

Co je základem SREP?

Zátěžové testy

Orgány dohledu používají v rané fázi procesu SREP zátěžové testy k označení a řešení zranitelných míst bank.

Více informací
Priority dohledu

Bankovní dohled ECB každý rok stanoví své priority dohledu, jimiž se bude SREP řídit v nadcházejícím roce.

Více informací
Hodnocení rizik

Každý rok bankovní dohled ECB označuje a hodnotí rizika, kterým banky čelí, aby určil oblasti, na něž se má SREP zaměřit.

Více informací

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)