Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорен преглед (ПНПО)

Надзорните органи подлагат на оценка рисковете, пред които са изправени банките, и проверяват дали са подготвени да ги управляват добре. Тази дейност се нарича „процес по надзорен преглед и оценка“ (ПНПО) и целта ѝ е да даде възможност за последователна оценка на рисковите профили на банките и за вземане на решения относно необходимите надзорни мерки.

Какво представлява ПНПО?

Резултати от ПНПО

Обобщени резултати от ПНПО 2023

Веднъж годишно публикуваме резюме на резултатите от ПНПО за всички банки, над които упражняваме пряк надзор.

Повече информация
Изискване по Стълб ІІ (P2R)

Посочваме колко капитал трябва да поддържа всяка поднадзорна банка, за да обезпечи рисковете си.

Повече информация
Насоки по Стълб ІІ (P2G):

Очакваме банките да поддържат достатъчно капитал, за да устояват на сътресения.

Повече информация

Как осъществяваме ПНПО?

За да оценяват банките по последователен начин, надзорните органи използват единна методология и хармонизиран инструментариум. Вниманието им е насочено към бизнес модела на банките, тяхното вътрешно управление, рисковете за капитала и рисковете за ликвидността.

Повече информация

Бизнес модел

Надзорниците анализират бизнес модела на банката, за да вникнат по-добре в основните ѝ дейности и структурни звена, както и да опознаят средата, в която функционира, и главните ѝ уязвимости.

Повече информация

Вътрешно управление

Надзорниците анализират как се ръководи банката, разглеждайки лицата на ключови длъжности, звената, управленските органи и комитетите.

Повече информация

Рискове за капитала

Надзорниците подлагат на оценка четири категории риск: кредитен риск, пазарен риск, лихвен риск в банковия портфейл и операционен риск.

Повече информация

Рискове за ликвидността

Надзорниците подлагат на оценка способността на банката да посрещне извънредна нужда от пари в брой, например във време на икономическа несигурност, когато спестителите може да изтеглят много повече пари от обичайното.

Повече информация

ПНПО на бъдещето

Полагаме усилия да запазим сигурността на най-големите банки в Европа. Но средата, в която работим, става все по-сложна, възникват нови рискове. Изправени пред тези предизвикателства, предприехме мерки ПНПО да продължи да бъде ефективен и достатъчно гъвкав.

Научете как променяме ПНПО

Каква информация се използва в ПНПО?

Стрес тестове

Надзорните органи използват стрес тестове, за да могат на ранен етап на ПНПО да установят уязвимостите на банките и да вземат мерки за преодоляването им.

Повече информация
Надзорни приоритети

Всяка година банковият надзор в ЕЦБ определя своите надзорни приоритети, на които ще бъде подчинен ПНПО през следващата година.

Повече информация
Оценка на рисковете

Всяка година банковият надзор в ЕЦБ установява и подлага на оценка рисковете, на които са изложени банките, за да определи най-важните области за ПНПО.

Повече информация

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал