Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP)

Nadzornici procjenjuju rizike kojima su banke izložene i provjeravaju njihovu sposobnost da pravilno upravljaju tim rizicima u postupku nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Postupak se provodi radi dosljedne procjene profila rizičnosti banaka i odlučivanja o potrebnim nadzornim mjerama.

Što je SREP?

Rezultati SREP‑a

Ukupni rezultati SREP-a u 2023.

Jednom godišnje objavljujemo sažetak rezultata SREP‑a za sve banke koje izravno nadziremo.

Više
Zahtjev u sklopu drugog stupa

Određujemo koliko kapitala svaka nadzirana banka treba držati za pokriće rizika kojima je izložena.

Više
Preporuka u sklopu drugog stupa

Od banaka očekujemo da drže dovoljno kapitala da podnesu stres.

Više

Kako provodimo SREP?

Nadzornici se služe jedinstvenom metodologijom i skupom usklađenih alata kako bi dosljedno ocjenjivali banke. Usredotočeni su na poslovne modele, unutarnje upravljanje te rizike za kapital i likvidnost banaka.

Više

Poslovni model

Nadzornici analiziraju poslovni model banke radi boljeg razumijevanja njezinih glavnih aktivnosti, poslovnih područja, okružja u kojem posluje i glavnih ranjivosti.

Više

Unutarnje upravljanje

Promatrajući ključne osobe, funkcije, upravljačka tijela i odbore, nadzornici proučavaju kako se bankom upravlja.

Više

Rizici za kapital

Nadzornici procjenjuju četiri kategorije rizika: kreditni rizik, tržišni rizik, kamatni rizik u bankovnoj knjizi i operativni rizik.

Više

Rizici za likvidnost

Nadzornici procjenjuju sposobnost banke da zadovolji ad hoc potrebe za gotovinom, na primjer, u razdobljima gospodarske neizvjesnosti kada štediše mogu podići mnogo više novca nego što je uobičajeno.

Više

Budućnost SREP‑a

Naš je cilj sigurnost najvećih banaka u Europi. Ali radimo u sve složenijim okolnostima i pojavljuju se novi rizici. S obzirom na to, poduzeli smo određene korake kako bi SREP ostao učinkovit i dovoljno fleksibilan.

Kako mijenjamo SREP?

Na čemu se SREP temelji?

Testiranje otpornosti na stres

Nadzornici se služe testiranjima otpornosti na stres kako bi otkrili ranjivosti banaka i počeli se njima baviti u ranoj fazi SREP‑a.

Više
Nadzorni prioriteti

Nadzor banaka ESB‑a svake godine određuje svoje nadzorne prioritete kojima će se voditi u SREP‑u sljedeće godine.

Više
Procjena rizika

Nadzor banaka ESB‑a svake godine utvrđuje i procjenjuje rizike kojima su banke izložene kako bi se odredila područja na koja treba usmjeriti SREP.

Više

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje