Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP)

Nadzornici procjenjuju rizike kojima su banke izložene i provjeravaju njihovu sposobnost da pravilno upravljaju tim rizicima u postupku nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Postupak se provodi radi dosljedne procjene profila rizičnosti banaka i odlučivanja o potrebnim nadzornim mjerama.

Što je SREP?

Rezultati SREP‑a

Ukupni rezultati SREP-a u 2023.

Jednom godišnje objavljujemo sažetak rezultata SREP‑a za sve banke koje izravno nadziremo.

Više
Zahtjev u sklopu drugog stupa

Određujemo koliko kapitala svaka nadzirana banka treba držati za pokriće rizika kojima je izložena.

Više
Smjernica u sklopu drugog stupa

Od banaka očekujemo da drže dovoljno kapitala da podnesu stres.

Više

Kako provodimo SREP?

Nadzornici se služe jedinstvenom metodologijom i skupom usklađenih alata kako bi dosljedno ocjenjivali banke. Usredotočeni su na poslovne modele, unutarnje upravljanje te rizike za kapital i likvidnost banaka.

Više

Poslovni model

Nadzornici analiziraju poslovni model banke radi boljeg razumijevanja njezinih glavnih aktivnosti, poslovnih područja, okružja u kojem posluje i glavnih ranjivosti.

Više

Unutarnje upravljanje

Promatrajući ključne osobe, funkcije, upravljačka tijela i odbore, nadzornici proučavaju kako se bankom upravlja.

Više

Rizici za kapital

Nadzornici procjenjuju četiri kategorije rizika: kreditni rizik, tržišni rizik, kamatni rizik u bankovnoj knjizi i operativni rizik.

Više

Rizici za likvidnost

Nadzornici procjenjuju sposobnost banke da zadovolji ad hoc potrebe za gotovinom, na primjer, u razdobljima gospodarske neizvjesnosti kada štediše mogu podići mnogo više novca nego što je uobičajeno.

Više

Na čemu se SREP temelji?

Testiranje otpornosti na stres

Nadzornici se služe testiranjima otpornosti na stres kako bi otkrili ranjivosti banaka i počeli se njima baviti u ranoj fazi SREP‑a.

Više
Nadzorni prioriteti

Nadzor banaka ESB‑a svake godine određuje svoje nadzorne prioritete kojima će se voditi u SREP‑u sljedeće godine.

Više
Procjena rizika

Nadzor banaka ESB‑a svake godine utvrđuje i procjenjuje rizike kojima su banke izložene kako bi se odredila područja na koja treba usmjeriti SREP.

Više

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje