Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Procesul de supraveghere și evaluare (SREP)

Autoritățile de supraveghere evaluează riscurile cu care se confruntă băncile și verifică dacă acestea sunt pregătite să gestioneze riscurile respective în mod corespunzător. Această activitate poartă denumirea de „proces de supraveghere și evaluare” (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), scopul acesteia fiind de a permite evaluarea consecventă a profilurilor de risc ale băncilor și adoptarea deciziilor cu privire la măsurile de supraveghere necesare.

Ce este SREP?

Rezultatele SREP

Rezultatele SREP agregate din 2023

O dată pe an, publicăm o sinteză a rezultatelor SREP pentru toate băncile pe care le supraveghem direct.

Mai mult
Cerința din Pilonul 2 (Pillar 2 requirement – P2R)

Precizăm volumul de capital pe care fiecare bancă supravegheată trebuie să îl dețină pentru a acoperi riscurile cu care se confruntă.

Mai mult
Orientarea din Pilonul 2 (Pillar 2 guidance – P2G)

Ne așteptăm ca băncile să mențină un nivel suficient de capital pentru a face față tensiunilor.

Mai mult

Cum se desfășoară SREP?

Autoritățile de supraveghere utilizează o metodologie unică și un set de instrumente armonizate în vederea evaluării consecvente a băncilor. Acestea se axează pe următoarele aspecte: modelele de afaceri ale băncilor, guvernanța internă, riscurile la adresa capitalului și riscurile la adresa lichidității.

Mai mult

Modelul de afaceri

Autoritățile de supraveghere analizează modelul de afaceri al unei bănci pentru a înțelege mai bine activitățile și compartimentele sale de bază, mediul în care funcționează și principalele sale vulnerabilități.

Mai mult

Guvernanța internă

Autoritățile de supraveghere analizează cu atenție modul în care o bancă este gestionată, evaluând angajații, funcțiile, organele de conducere și comitetele sale principale.

Mai mult

Riscurile la adresa capitalului

Autoritățile de supraveghere evaluează patru categorii de risc: riscul de credit, riscul de piață, riscul de rată a dobânzii asociat portofoliului bancar și riscul operațional.

Mai mult

Riscurile la adresa lichidității

Autoritățile de supraveghere verifică dacă o bancă are capacitatea de a acoperi un necesar ad-hoc de numerar, precum în perioadele marcate de incertitudini economice, în care este posibil ca deponenții să retragă un volum mult mai mare de numerar decât de obicei.

Mai mult

Procesul SREP în viitor

Depunem eforturi pentru a menține cele mai mari bănci din Europa sigure. Contextul devine însă mai complex și își fac apariția noi riscuri. În fața acestor dificultăți, am luat măsuri pentru ca procesul SREP să rămână eficace și suficient de flexibil.

Află cum modificăm procesul SREP

Ce stă la baza SREP?

Testările la stres

Autoritățile de supraveghere utilizează testările la stres pentru a identifica și a soluționa din timp vulnerabilitățile băncilor în procesul SREP.

Mai mult
Prioritățile în materie de supraveghere

În fiecare an, Supravegherea bancară a BCE își stabilește prioritățile în materie de supraveghere, care vor orienta SREP în anul următor.

Mai mult
Evaluarea riscurilor

Anual, Supravegherea bancară a BCE identifică și evaluează riscurile cu care se confruntă băncile, pentru a stabili aspectele pe care se va axa SREP.

Mai mult

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate