Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvojan arviointiprosessi

Pankkivalvojat arvioivat pankkien riskejä ja tarkastavat, onko niihin varauduttu hyvin. Valvojan arviointiprosessissa eri pankkien riskiprofiilit pystytään arvioimaan samalta pohjalta, ja sen jälkeen päätetään tarvittavista valvontatoimista.

Mikä on valvojan arviointiprosessi?

Valvojan arviointiprosessin tulokset

Kokonaistulokset vuodelta 2023

Valvojan arviointiprosessin tuloksista julkaistaan yhteenveto kerran vuodessa.

Lue lisää
Pilarin 2 pääomavaatimukset (P2R)

Valvojat arvioivat, kuinka paljon pääomaa EKP:n suorassa valvonnassa olevat pankit tarvitsevat varautuakseen riskeihin.

Lue lisää
Pilarin 2 pääomaohjeistus (P2G)

Valvojat määrittävät pääomaohjeistuksessa, mikä määrä pääomaa toimisi pankille riittävänä puskurina häiriötilanteessa.

Lue lisää

Mitä valvojan arviointiprosessiin kuuluu?

Valvojat käyttävät pankkien arvioinnissa samoja menetelmiä ja yhdenmukaisia välineitä. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti pankkien liiketoimintamalleja, sisäistä hallintoa sekä pääomaan ja maksuvalmiuteen vaikuttavia riskejä.

Lue lisää

Liiketoimintamalli

Valvojat pyrkivät saamaan hyvän kuvan pankin keskeisistä liiketoiminnoista ja liiketoiminta-alueista, toimintaympäristöstä ja tärkeimmistä haavoittuvuustekijöistä.

Lue lisää

Sisäinen hallinto

Valvojat selvittävät, miten pankkia johdetaan, ja ottavat selvää keskeisistä henkilöistä, toiminnoista, ylimmistä päätöksentekoelimistä ja valiokunnista.

Lue lisää

Pääomaan vaikuttavat riskit

Valvojat arvioivat pankin luottoriskiä, markkinariskiä, rahoitustaseen korkoriskiä ja operatiivista riskiä.

Lue lisää

Maksuvalmiuteen vaikuttavat riskit

Valvojat arvioivat, onko pankilla tarpeeksi käteisvaroja esimerkiksi siltä varalta, että tallettajat haluavat nostaa tavallista enemmän rahaa epävarmassa taloustilanteessa.

Lue lisää

Miten valvojan arviointiprosessi suunnitellaan?

Stressitestit

Arviointiprosessin alkuvaiheessa valvojat tekevät pankeille stressitestin, jolla selvitetään niiden haavoittuvuustekijöitä ja kykyä selviytyä vaikeista tilanteista.

Lue lisää
Valvontaprioriteetit

EKP:n pankkivalvonta päättää joka vuosi valvontaprioriteeteista, jotka vaikuttavat myös valvojan arviointiprosessin painopisteisiin.

Lue lisää
Riskiarvio

EKP:n pankkivalvonta määrittää ja arvioi pankkien riskit vuosittain, ja sen riskiarvio vaikuttaa myös valvojan arviointiprosessin painopisteisiin.

Lue lisää

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä