Yhteinen pankkivalvonta lyhyesti

4.11.2016

Yhteinen pankkivalvonta käynnistyi kaksi vuotta sitten 4.11.2014, ja tuolloin myös EKP aloitti euroalueen pankkien valvonnan. Alla olevassa kaaviossa on lisätietoa yhteisen pankkivalvonnan tehtävistä ja tavoitteista.

Pankkivalvonnan tavoitteet

yhtenäiset ja vakaat
rahoitusmarkkinat

turvallinen ja vakaa
pankkijärjestelmä

pankkien yhdenmukainen
valvonta

mukana 19
maata


Yhteinen valvontamekanismi

EKP:
yli 900 pankkivalvojaa
Kansalliset valvontaviranomaiset:
yli 4 700 pankkivalvojaa

Valvontaelimen päätökset vuonna 2015

Yhteensä yli
1 500
päätöstä

921
lupamenettelyä
213
valvonta-arviopäätöstä
(osana valvojan arviointiprosessia)

Valvottavat pankit (tilanne 31.5.2016)

129
merkittävää pankkia
EKP:n suorassa valvonnassa
3 500
vähemmän merkittävää pankkia
kansallisten viranomaisten valvonnassa

82 % euroalueen
pankkijärjestelmän
varoista

18 %