Накратко за банковия надзор в ЕЦБ

4 ноември 2016 г.

ЕЦБ започна да упражнява надзор над банките в еврозоната преди две години – на 4 ноември 2014 г. От инфографиката по-долу ще научите повече за целите и функциите на банковия надзор в ЕЦБ.

Цели на банковия надзор

Финансова интеграция
и стабилност

Сигурна и устойчива
банкова система

Последователен надзор
над банките

19
участващи
държави


Единният надзорен механизъм (ЕНМ)

Над
900 надзорници
в ЕЦБ
Над
4700 надзорници
от националните органи

Решения на Надзорния съвет през 2015 г.

Общо над
1500
решения

921
процедури по лицензиране
213
решения по ПНПО
(процес по надзорен преглед и оценка)

Поднадзорни банки (към 31 май 2016 г.)

129
значими банки
под пряк надзор на ЕЦБ
3500
по-малко значими банки
под национален надзор

82%
от банковите активи
в еврозоната

18%