Menu

Накратко за европейския банков надзор

4 ноември 2016 г. (актуализация – 1 октомври 2020 г.)

В системата на европейския банков надзор банките са под надзора на ЕЦБ и националните надзорни органи на участващите в системата държави – всички държави от еврозоната и другите държави от ЕС, които са се присъединили към европейския банков надзор. ЕЦБ упражнява надзор над най-големите банки в тези държави, а надзорът над по-малките банки се извършва на национално равнище.

От инфографиката по-долу ще научите повече за целите и функциите на европейския банков надзор.

Цели на европейския банков надзор

Сигурни и устойчиви банки

Сигурни и устойчиви банки

Стабилна и интегрирана финансова система

Стабилна и интегрирана финансова система

Последователен надзор над всички банки

Последователен надзор над всички банки


21 участващи държави

Андора

Държава извън ЕС

Албания

Държава извън ЕС

Австрия

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Босна и Херцеговина

Държава извън ЕС

Белгия

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

България

Държава извън еврозоната, участваща в европейския банков надзор посредством тясно сътрудничество

Швейцария

Държава извън ЕС

Кипър

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Чешка република

Държава извън еврозоната, неучастваща в европейския банков надзор

Германия

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Дания

Държава извън еврозоната, неучастваща в европейския банков надзор

Естония

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Испания

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Финландия

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Франция

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Обединено кралство

Държава извън ЕС

Гърция

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Хърватия

Държава извън еврозоната, участваща в европейския банков надзор посредством тясно сътрудничество

Унгария

Държава извън еврозоната, неучастваща в европейския банков надзор

Ирландия

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Исландия

Държава извън ЕС

Италия

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Лихтенщайн

Държава извън ЕС

Литва

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Люксембург

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Латвия

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Монако

Държава извън ЕС

Черна гора

Държава извън ЕС

Северна Македония

Държава извън ЕС

Малта

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Нидерландия

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Норвегия

Държава извън ЕС

Полша

Държава извън еврозоната, неучастваща в европейския банков надзор

Португалия

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Румъния

Държава извън еврозоната, неучастваща в европейския банков надзор

Сърбия

Държава извън ЕС

Швеция

Държава извън еврозоната, неучастваща в европейския банков надзор

Словения

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Словакия

Държава от еврозоната, участваща в европейския банков надзор

Сан Марино

Държава извън ЕС

Косово

Държава извън ЕС


Служители на европейския банков надзор

Над
1100 надзорници
в ЕЦБ
Над
4700 надзорници
в националните надзорни органи

Поднадзорни банки (към 1 август 2020 г.)

115
значими банки
под прекия надзор на ЕЦБ
2611
по-малко значими банки
под национален пряк надзор

82%
от банковите активи
в еврозоната

18%

Актуална информация за броя на поднадзорните лица

Актуализация: Тази обяснителна статия е актуализирана на 1 октомври 2020 г. след установяването на тясно сътрудничество с България и Хърватия.