Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Varför utövas tillsyn över banker?

30 april 2018

För att säkerställa en grundläggande tjänst

Banker tillhandahåller finansiella tjänster som vi alla använder. Vi sätter in pengar på konton hos dem, lånar pengar från dem samt tar bostadslån med hjälp av dem. Vi som individer förlitar oss på dem. Så gör även hushåll, företag och myndigheter. Bankerna ser till att de finansiella marknaderna fungerar, vilket möjliggör ekonomisk aktivitet.

För att ingjuta förtroende

Det finansiella systemet är tätt sammanlänkat. Det grundas på förtroende. Om en enda bank fallerar, kan det rubba anseendet för hela systemet och därmed äventyra det förtroendet. Till exempel kan uttagsanstormningar snabbt sprida sig från problemtyngda till välfungerande institut, vilka i sin tur tar skada. Precis som dominobrickor kan en banks fallissemang leda till att fler banker går omkull.

Vetskapen om att banker står under tillsyn lugnar både marknader och insättare. Det minskar risken för uttagsanstormningar och andra typer av finansiella spridningseffekter.

För att skydda sparare

Vanliga sparare kan inte bedöma en banks säkerhet och sundhet. De har sannolikt inte tillgång till nödvändig information och den bakgrundskunskap som krävs. Därför agerar tillsynsmyndigheterna i allmänhetens intresse genom att regelmässigt kontrollera bankers riskkultur och organisationsstyrning samt genom att bevilja (eller återkalla) banktillstånd.

Visselblåsning