Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Miks on kommertspankade järelevalve oluline?

30. aprill 2018

Oluliste teenuste tagamine

Pangad osutavad üldkasutatavaid finantsteenuseid. Pankades hoiustatakse raha ja neilt võetakse laene, sealhulgas eluasemelaene. Pankade teenuseid kasutavad ühtmoodi nii üksikisikud, kodumajapidamised, ettevõtjad kui ka valitsusasutused. Nad võimaldavad finantsturgude toimimist ja seega ka majandustegevust.

Usalduse kindlustamine

Finantssüsteemi osapooled on tihedalt omavahel seotud. Neid hoiab koos usaldus. Ka ainult ühe panga muutumine maksejõuetuks võib kõigutada usaldust süsteemi vastu ja ohustada selle terviklikkust. Näiteks võib hoiuste väljavool probleemsetest krediidiasutustest kiiresti levida ka elujõulistele pankadele, neid sellega kahjustades. Ühe panga pankrotti minek võib põhjustada doominoefekti, mis mõjutab paljusid panku.

Nii turud kui ka hoiustajad tunnevad end kindlamalt, teades, et pankade üle teostatakse järelevalvet. See vähendab hoiuste väljavoolu ja muude finantshäirete tõenäosust.

Hoiustajate kaitsmine

Tavahoiustajad ei suuda hinnata panga turvalisust ja usaldusväärsust. Neil ei ole juurdepääsu vajalikele andmetele ja võimalik, et neil puuduvad ka nõutavad taustateadmised. Seetõttu tegutsevad järelevalveasutused avalikes huvides, kontrollides korrapäraselt pankade riskikäitumist ja üldjuhtimist ning väljastades pankadele tegevuslube (või tunnistades need kehtetuks).

Rikkumisest teatamine