Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

APV iš arčiau

2015-03-25

Į klausimus apie ypatingą Administracinės peržiūros valdybos (APV) vaidmenį naujojoje ECB bankų priežiūros epochoje atsako APV pirmininkas Jean-Paul Redouin.

Administracinė peržiūros valdyba (2015 m. kovo 25 d.)

The ABoR

Gal galėtumėte trumpai paaiškinti, kokia vieta visoje bankų priežiūros sistemoje tenka APV?

Žinoma. Manau, žmonės turi žinoti, kas mes tokie. Mes nesame Valdančiosios tarybos patarėjai. Tačiau nesame ir teisėjai. Iš viso mūsų yra penki nuolatiniai ir du pakaitiniai nariai. Esame iš skirtingų šalių, ir skirtingų sričių specialistai. Valdybos nariai yra dirbę centriniuose bankuose, bankų priežiūros institucijose, bankų teisės srityje, o du nariai yra profesoriai. Mes visi paskirti penkerių metų kadencijai. Ji prasidėjo šį rugpjūtį.

Koks konkrečiai yra APV vaidmuo?

Į mus gali kreiptis bet kuris fizinis ar juridinis asmuo su prašymu peržiūrėti ECB priimtą priežiūros sprendimą, jeigu tas sprendimas skirtas jam arba yra tiesiogiai ir konkrečiai su juo susijęs. Gavę tokį prašymą, atliekame vidinę administracinę ECB sprendimo peržiūrą. Tada, remdamiesi savo žiniomis ir patirtimi, pateikiame oficialią nuomonę. Prašymą pateikęs asmuo ECB sprendimą gali apskųsti ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Ar Priežiūros valdyba ir Valdančioji taryba privalo atsižvelgti į APV nuomonę?

Neprivalo. Priežiūros valdyba pati sprendžia, ar atsižvelgti į mūsų nuomonę, ar ne ir ar siūlyti Valdančiajai tarybai keisti jos pirminį sprendimą, ar palikti jį galioti. ECB valdančioji taryba turi teisę atsižvelgti į šį siūlymą arba ne ir pati spręsti, kokių veiksmų imtis.

Kas, jei į jūsų nuomonę neatsižvelgiama?

Tuomet bankas gali sprendimą apskųsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Nuo to momento jam atveriami visi mūsų procesai. Teismas išsiaiškins, buvo ar nebuvo imtasi rekomenduotų priemonių, ir iškels klausimą „kodėl?“.

Taigi, vis dėlto turite realią galią?

Taip. Jau vien tai, kad mes esame, yra tiesiogiai susiję su principais, kuriais vadovaujantis buvo įkurtas ECB ir yra kuriama pinigų sąjunga. ECB privalo būti atskaitingas, nes jam patikėta priimti visoms euro zonos šalims aktualius pinigų politikos sprendimus.

Baigėme kurti dar vieną svarbią bankų sąjungos dalį. Dabar sprendimus dėl bankų priima Priežiūros valdyba, o po jos ir Valdančioji taryba. Bankuose dirba daug žmonių, o priimti sprendimai gali turėti įtakos bankų veiklai.

Todėl ES teisės aktų leidėjai sukūrė tokią bankų priežiūros sistemą, kurioje įtvirtinta tarpusavio kontrolė ir galių pusiausvyra. Jei bankas nepritaria priimtam sprendimui, jis gali prašyti jį peržiūrėti.

Taigi, turime sistemą, kur ECB sprendimus priima nepriklausomai. O APV, sudaryta iš nepriklausomų specialistų, turi teisę banko prašymu peržiūrėti tuos sprendimus ir pateikti savo nuomonę.

Ar susitinkate su bankų atstovais asmeniškai?

Taip. Dirbame ne tik su dokumentais ir argumentais, kuriuos mums pateikia bankai, bet ir išklausome bankų atstovus akis į akį. Jie atvyksta pas mus į Frankfurtą. Jau buvo keletas atvejų, kai banko vadovai mums asmeniškai išdėstė savo argumentus. Taip turime galimybę išsiaiškinti, kodėl jie nepritaria ECB sprendimui.

Koks jūsų darbo grafikas? Kaip jums iki šiol sekėsi?

Dirbame gana intensyviai. Tarp posėdžių vyksta telekonferencijos. Taip mes palaikome ryšį vieni su kitais ir nagrinėjame dokumentus. Dokumentų nagrinėjimo procesas užtrunka, nes keičiamės nuomonėmis, o jos ne visada sutampa. Tačiau net ir tada turime priimti sprendimus. Reglamentu nustatyta, kad turime balsuoti. Kaip pirmininkas manau, kad labai svarbu palaikyti atviras ir nevaržomas diskusijas. Toks yra tikras komandinis darbas. Kol kas jis vyksta sklandžiai.

Whistleblowing