Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява Административният съвет за преглед?

25/03/2015

Жан-Пол Редуен, председател на Административния съвет за преглед, отговаря на въпроси за специфичната му роля в новата епоха на банков надзор от страна на ЕЦБ.

Административният съвет за преглед (към 25 март 2015 г.)

The ABoR

Бихте ли описали мястото на Административния съвет за преглед в цялостната рамка на банковия надзор?

Да, бих казал, че е важно хората да знаят какво представляваме. Ние не сме съветници на Управителния съвет. Но не сме и съдници. Общо сме петима постоянни членове и двама заместници. От различни държави сме и с различен професионален опит. Имаме опит в централнобанковата дейност, банковия надзор, банковото право – всъщност в екипа има двама професори. Всички бяхме назначени за петгодишен срок, считано от август миналата година.

Каква точно е ролята на Административния съвет за преглед?

Всяко физическо или юридическо лице може да поиска преглед на надзорно решение на ЕЦБ, на което то е адресат или което го засяга пряко и лично. След като бъде отправено такова искане, ние провеждаме вътрешен административен преглед на решението на ЕЦБ. След това представяме становището си въз основа на експертните си знания и преценка. Лицето, поискало прегледа, може също така да реши да обжалва решението на ЕЦБ пряко пред Съда на Европейския съюз.

Задължени ли са Надзорният съвет и Управителният съвет да се вслушват в мнението на Административния съвет за преглед?

Нашето становище не е обвързващо. Надзорният съвет решава дали да се съобрази с него или не, дали да предложи на Управителния съвет да измени или да потвърди първоначалното си решение. Управителният съвет на ЕЦБ има право да се съобрази или да не се съобрази с това, да избере една или друга линия на действие.

Какво се случва, ако решат да не се съобразят с Вашето становище?

Тогава банката може да обжалва решението пред Съда на Европейския съюз и на този етап цялата ни документация ще бъде достъпна за тях. Съдът ще установи, че не е била последвана препоръката за действие, и тогава ще попита за причините.

Значи имате реална власт?

Да. Самото ни съществуване е пряко свързано с принципите, на които се основава изграждането на ЕЦБ и преминаването към паричен съюз. Тъй като притежава власт да взема решения за паричната политика за всички държави членки на еврозоната, ЕЦБ има задължение за отчетност.

Сега построихме друг важен стълб на банковия съюз, при който Надзорният съвет и след това Управителният съвет вземат решения за банките. В тези банки работят много хора и решенията могат да повлияят върху начина им на работа.

Ето защо европейското законодателство създаде система за банков надзор с вграден механизъм за взаимозависимост и взаимоограничаване. Ако банките не са съгласни с дадено решение, те могат да поискат то да бъде подложено на преглед.

И така, имаме система, в която ЕЦБ взема независими решения. Но Административният съвет за преглед, чиито членове са независими, има властта да направи, по искане на дадена банка, преглед на тези решения и да представи становище.

Срещате ли се реално със самите представители на банките?

Да, не работим само по записки и аргументи, представени от банките, но и отделяме време да ги изслушаме лично. Така че техните представители идват тук, във Франкфурт. Вече имахме няколко случая, в които управляващият директор или главният изпълнителен директор на банката ни представя доводите си. Това е възможност да разберем на какво се опира оспорването от тяхна страна на решение на ЕЦБ.

Какъв е работният Ви график? Как вървят нещата досега?

Доста беше натоварено. Между заседанията провеждаме телеконференции, за да държим връзка и да разглеждаме документи. Това отнема време, защото представлява обмен на мнения. Трябва да направим оценката от различни гледни точки. Регламентът изисква да гласуваме. Аз като председател смятам, че е много важно да имаме открито и свободно обсъждане. Това наистина е екипна работа. Засега всичко върви добре.

Whistleblowing