Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB zahájila veřejnou konzultaci ke změnám rámce poplatků za dohled

11. dubna 2019

  • V rámci konzultace jsou předkládány připomínky ke změnám nařízení ECB o poplatcích za dohled na základě podnětů obdržených během první veřejné konzultace v roce 2017.
  • Výhody efektivnějšího a individualizovanějšího postupu získají všechny banky.
  • Nejmenším nepřímo dohlíženým bankám se poplatky sníží.
  • Období konzultace skončí 6. června 2019.

Evropská centrální banka (ECB) dnes zahájila veřejnou konzultaci k navrhovaným změnám nařízení ECB o poplatcích za dohled. Tato konzultace zahrnuje odpovědi na připomínky získané během první veřejné konzultace k tomuto tématu v roce 2017 i podněty od vnitrostátních příslušných orgánů. Veřejná konzultace skončí dne 6. června 2019.

Navrhované změny se týkají především jednotlivých poplatků, které ECB ukládá bankám, nad nimiž vykonává dohled, a harmonogramu výběru těchto poplatků. Především pak návrhy povedou k tomu, že ECB bude poplatky vypočítávat na základě skutečně vzniklých nákladů a bude je ukládat na konci poplatkového cyklu. V porovnání s dosavadním postupem, kdy ECB odhaduje a ukládá poplatky během celého roku, tak bude proces efektivnější.

Dále bude výsledkem těchto změn snížení minimálního poplatku, který ECB ukládá, u zhruba poloviny nepřímo dohlížených bank, zejména těch nejmenších, čímž jim výrazně klesne finanční zátěž.

Změny rovněž zjednoduší proces výpočtu poplatku a bankám sníží byrokratickou zátěž. Podle návrhů bude ECB při výpočtu poplatků opětovně používat dohledové údaje, které má k dispozici, některým subjektům zjednoduší procesy v souvislosti s ověřováním aktiv, podle nichž se nakonec poplatky za dohled určují, a výzvy k zaplacení poplatku dá k dispozici ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Na dotazy médií odpoví Susanne Pihs-Lang, tel.: +49 69 1344 3586.

Příloha:

Postup konzultace:

ECB při dokončování nařízení k přijetí zváží připomínky podané během konzultace. Konzultační dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu a sestávají z dokumentu k veřejné konzultaci, který zahrnuje upravené nařízení o poplatcích za dohled, konsolidované znění právního aktu, odpovědi na připomínky, které ECB obdržela během veřejné konzultace v roce 2017, nejčastější dotazy a šablonu pro účely veřejné konzultace.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média
Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)