Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC rozpoczyna konsultacje publiczne na temat zmian w systemie opłat nadzorczych

11 kwietnia 2019

  • Celem konsultacji jest zebranie uwag na temat zmian wprowadzonych w rozporządzeniu EBC w sprawie opłat nadzorczych na podstawie wyników pierwszej rundy konsultacji z 2017 roku.
  • Wszystkie banki skorzystają na usprawnieniu i uproszczeniu całego procesu.
  • Zmaleją opłaty dla najmniejszych banków objętych nadzorem pośrednim.
  • Konsultacje zakończą się 6 czerwca 2019.

Europejski Bank Centralny (EBC) rozpoczyna dziś konsultacje publiczne na temat proponowanych zmian w swoim rozporządzeniu w sprawie opłat nadzorczych. Uwzględniają one uwagi otrzymane podczas pierwszej rundy konsultacji w tej sprawie z roku 2017 oraz opinię właściwych organów krajowych. Obecna runda konsultacji zakończy się 6 czerwca 2019.

Proponowane zmiany dotyczą głównie samych opłat nakładanych przez EBC na nadzorowane banki oraz harmonogramu ich pobierania. Najważniejszym efektem zmian jest to, że EBC będzie obliczać opłaty na podstawie faktycznych kosztów nadzoru i dokonywać obciążenia na koniec cyklu opłatowego. Dzięki temu cały proces będzie przebiegał sprawniej niż przy obecnej procedurze, zgodnie z którą EBC szacuje wysokość opłat i dokonuje obciążenia w ciągu roku.

Ponadto w wyniku zmian zmniejszy się podstawowy składnik opłaty dla około połowy banków objętych pośrednim nadzorem EBC, zwłaszcza najmniejszych spośród nich, co przyniesie im znaczną ulgę finansową.

Zmiany oznaczają także uproszczenie procesu obliczania opłat i mniejsze obciążenie administracyjne dla banków. Według projektu do obliczania opłat będą wykorzystywane dane, którymi EBC już dysponuje, dla części podmiotów uprości się procedura weryfikacji aktywów, od których zależy ostateczna wysokość opłaty, oraz EBC udostępni zawiadomienia o opłacie we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Kontakt z mediami: Susanne Pihs-Lang, tel.: +49 69 1344 3586.

Załącznik

Procedura konsultacji:

EBC uwzględni uwagi otrzymane podczas tej rundy konsultacji przy opracowywaniu ostatecznej wersji rozporządzenia, która ma zostać przyjęta. Z dokumentacją można zapoznać się na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC. Znajdują się tam: dokument konsultacyjny zawierający zmienione rozporządzenie w sprawie opłat nadzorczych, skonsolidowany tekst tego rozporządzenia, odpowiedzi na uwagi nadesłane podczas konsultacji w roku 2017, częste pytania oraz formularz do nadsyłania uwag.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami
Demaskowanie nieprawidłowości