Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je začela javno posvetovanje o spremembah okvira nadomestil za nadzor

11. april 2019

  • Udeleženci posvetovanja lahko predložijo pripombe o spremembah uredbe ECB o nadomestilih za nadzor, ki temeljijo na odzivih, prejetih med prvim javnim posvetovanjem leta 2017.
  • Bolj učinkovit in prilagojen postopek bo koristen za vse banke.
  • Nadomestila se bodo zmanjšala za najmanjše posredno nadzorovane banke.
  • Obdobje posvetovanja se bo končalo 6. junija 2019.

Evropska centralna banka (ECB) je danes začela javno posvetovanje o predlaganih spremembah uredbe ECB o nadomestilih za nadzor. To posvetovanje vključuje povratne informacije, prejete med prvim javnim posvetovanjem o tej temi v letu 2017, in podatke, ki so jih prispevali pristojni nacionalni organi. Posvetovanje se bo končalo 6. junija 2019.

Predlagane spremembe se nanašajo predvsem na individualna nadomestila, ki jih ECB zaračunava bankam pod njenim nadzorom, in čas zbiranja teh nadomestil. Najpomembnejša sprememba je, da bo ECB na podlagi predlogov izračunavala nadomestila glede na dejansko nastale nadzorniške stroške in jih zaračunavala na koncu cikla nadomestil. Zaradi tega bo postopek bolj učinkovit od sedanjega pristopa, po katerem ECB oceni znesek nadomestil in jih zaračuna tekom leta.

Poleg tega se bo s spremembo zmanjšal minimalni del nadomestila za približno polovico posredno nadzorovanih bank, konkretneje najmanjših med njimi, s čimer se bo zmanjšalo njihovo finančno breme.

Prav tako se bo s tem poenostavil postopek izračuna nadomestil in zmanjšalo birokratsko breme za banke. V skladu s predlogi bo ECB za izračun nadomestila ponovno uporabljala nadzorniške podatke, ki jih že ima na voljo, za nekatere subjekte poenostavila postopke, povezane s preveritvijo sredstev, na podlagi katerih se na koncu določijo nadomestila za nadzor, in objavljala obvestila o nadomestilu v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Susanne Pihs-Lang, tel. +49 69 1344 3586.

Priloga:

Postopek posvetovanja:

ECB bo pri pripravi končne različice uredbe upoštevala pripombe, ki jih je prejela med posvetovanjem. Dokumenti o posvetovanju so za referenco na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru in vključujejo dokument o javnem posvetovanju, v katerem so spremenjena uredba ECB o nadomestilih za nadzor, prečiščeno besedilo pravnega akta, odgovori na povratne informacije, ki jih je prejela med javnim posvetovanjem v letu 2017, pogosta vprašanja in predloga za javno posvetovanje.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo