Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ обявява публична консултация по изменения на рамката за надзорните такси

11 април 2019 г.

  • В консултацията се очакват коментари по изменения на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси, изготвени въз основа на коментарите от първата публична консултация през 2017 г.
  • По-ефективният и съобразен с индивидуалните особености процес ще бъде от полза за всички банки
  • Ще намалеят таксите за най-малките банки под непряк надзор
  • Консултацията ще продължи до 6 юни 2019 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) обявява публична консултация по предложения за промени на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси. Тази консултация включва коментарите, получени в първата публична консултация по темата през 2017 г. , както и коментари от националните компетентни органи. Сегашната публична консултация приключва на 6 юни 2019 г.

Предложените изменения засягат главно индивидуалните такси, които ЕЦБ начислява на банките под неин надзор, и времето на събирането им. Най-важното е, че в резултат от предложенията ЕЦБ ще изчислява таксите въз основа на действителните разходи за надзора и ще ги налага в края на цикъла на таксуване. Това прави процеса по-ефективен от сегашния, при който ЕЦБ изчислява прогнозно таксите и ги начислява в хода на годината.

Освен това в резултат от измененията ЕЦБ ще намали минималната такса за около половината от банките под непряк надзор, а именно най-малките сред тях, като по този начин значително ще облекчи финансовото им бреме.

Измененията също така ще опростят процеса на изчисляване на таксата и ще намалят бюрократичното бреме за банките. Според предложенията ЕЦБ ще използва повторно надзорни данни, с които вече разполага, за изчисляването на таксите, ще опрости процесите за някои поднадзорни лица що се отнася до проверката на активите, които в крайна сметка определят надзорната такса, и ще предоставя известията на таксата на всички официални езици на Европейския съюз.

Медиите могат да се обръщат за информация към Сузане Пихс-Ланг на телефон: +49 69 1344 3586.

Приложение:

Процедура на консултацията:

ЕЦБ ще вземе под внимание коментарите, получени в консултацията, при финализирането на текста на Регламента преди приемането му. Документацията на консултацията е налична на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ. Тя съдържа документ за публичната консултация, включващ изменения Регламент относно надзорните такси, консолидирана версия на правния акт, отговори на коментарите, получени в публичната консултация през 2017 г., често задавани въпроси и образец, който да бъде използван в публичната консултация.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал