Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP käynnistää julkisen kuulemisen valvontamaksuasetuksen muutoksista

11.4.2019

  • Kommentoitavat muutosehdotukset perustuvat vuoden 2017 kuulemisessa saatuun palautteeseen.
  • Kaikki pankit hyötyvät tehokkaammasta ja tarkoituksenmukaisemmasta prosessista.
  • EKP:n välillisesti valvomien pienimpien pankkien maksuihin on tulossa pienennys.
  • Kuuleminen päättyy 6.6.2019.

Euroopan keskuspankki (EKP) käynnistää tänään julkisen kuulemisen EKP:n valvontamaksuasetukseen ehdotetuista muutoksista. Muutosehdotukset perustuvat palautteeseen, jota ensimmäisen julkisen kuulemisen aikana vuonna 2017 saatiin erityisesti kansallisilta valvontaviranomaisilta. Kommentteja voi lähettää 6.6.2019 saakka.

Muutosehdotukset koskevat lähinnä EKP:n valvomiltaan pankeilta perimien valvontamaksujen laskentatapaa ja perintäajankohtaa. Tärkeimpänä muutoksena on, että EKP laskee valvontamaksut vastedes toteutuneiden valvontakulujen perusteella ja perii maksut vasta valvontamaksukauden päätyttyä. Muutos tehostaa nykyistä perintäprosessia, jossa maksut perustuvat EKP:n arvioihin ja niitä peritään pitkin vuotta.

Lisäksi noin puolella EKP:n välillisesti valvomilla pankeilla vähimmäismaksu pienenee muutosten myötä. Huojennuksesta hyötyvät etenkin pienimmät pankit, joiden maksutaakka kevenee merkittävästi.

Muutosehdotuksilla myös selkeytetään maksujen laskentaprosessia ja vähennetään pankkien hallinnollista taakkaa. Ehdotusten mukaan EKP laskisi maksut jo muissa yhteyksissä saamiensa valvontatietojen perusteella. Lisäksi valvontamaksun perusteena käytettävien kokonaisvarojen vahvistamisprosessia yksinkertaistettaisiin joidenkin laitosten kohdalla, ja laitokset voisivat saada valvontamaksuilmoitukset vastedes kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Susanne Pihs-Lang puhelinnumerossa +49 69 1344 3586.

Liite:

Kuulemismenettely:

EKP ottaa saamansa vastaukset huomioon muutosasetuksen viimeistelyssä. Se on julkaissut pankkivalvontasivuillaan kuulemisasiakirjan, joka sisältää valvontamaksuasetukseen esitettävät muutokset. Lisäksi sivuilla on julkaistu asetuksen konsolidoitu toisinto, vastaukset vuoden 2017 kuulemisessa saatuun palautteeseen, Vastauksia kysymyksiin -osio ja julkisen kuulemisen kommentointilomake.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä