Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

ESB otvara javno savjetovanje o izmjenama okvira za naknade za nadzor

11. travnja 2019.

  • Cilj je savjetovanja prikupiti primjedbe o izmjenama uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor koje se temelje na povratnim informacijama dobivenima tijekom prvog javnog savjetovanja u 2017.
  • Sve će banke imati koristi od učinkovitijih i prilagođenih procesa.
  • Smanjit će se naknade za najmanje neizravno nadzirane banke.
  • Razdoblje savjetovanja završava 6. lipnja 2019.

Europska središnja banka (ESB) danas otvara javno savjetovanje o predloženim izmjenama uredbe ESB-a o naknadama za nadzor. Savjetovanje obuhvaća povratne informacije dobivene u sklopu prvog javnog savjetovanja o toj temi u 2017. te informacije dobivene od nacionalnih nadležnih tijela. Novo javno savjetovanje završit će 6. lipnja 2019.

Predložene izmjene uglavnom se odnose na pojedinačne naknade za nadzor koje ESB ubire od banaka koje nadzire i na vrijeme naplate. Najvažnije je da se predlaže da ESB izračunava naknade na temelju stvarnih troškova nadzora i ubire ih na kraju ciklusa godišnjih naknada za nadzor. Zbog toga će proces postati učinkovitiji u usporedbi sa sadašnjim pristupom, prema kojemu ESB naknade procjenjuje i ubire tijekom godine.

Osim toga, ESB će izmjenama smanjiti najniži sastavni dio naknade za približno pola neizravno nadziranih banaka, osobito najmanjih banaka, što će znatno olakšati njihovo financijsko opterećenje.

Izmjenama će se pojednostavniti postupak izračuna naknada i smanjiti administrativno opterećenje banaka. Predlaže se da ESB u izračunu naknada ponovno upotrijebi nadzorne podatke kojima već raspolaže, za dio subjekata pojednostavni procese povezane s potvrdom podataka o imovini pomoću kojih se utvrđuje naknada za nadzor te ponudi obavijesti o naknadama za nadzor na svim službenim jezicima Europske unije.

Predstavnici medija mogu postaviti upite Susanne Pihs-Lang, tel. +49 69 1344 3586.

Prilog:

Postupak savjetovanja:

ESB će razmotriti primjedbe primljene u sklopu savjetovanja kada bude dovršavao uredbu prije donošenja. Referentni dokumenti povezani sa savjetovanjem dostupni su na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka i sastoje se od dokumenta za javno savjetovanje, koji sadržava izmijenjenu uredbu o naknadama za nadzor, pročišćene verzije tog pravnog akta, odgovora na povratne informacije dobivene tijekom javnog savjetovanja 2017., odgovora na česta pitanja i obrasca za javno savjetovanje.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije
Prijava povreda, tzv. zviždanje