Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB uzsāk sabiedrisko apspriešanu par uzraudzības maksu regulējuma grozījumiem

2019. gada 11. aprīlī

  • Apspriešanā aicināts sniegt komentārus par pārmaiņām ECB regulā par uzraudzības maksām, balstoties uz 2017. gadā rīkotās pirmās sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem.
  • Visas bankas gūs labumu no efektīvāka un labāk pielāgota procesa.
  • Mazākajām netieši uzraudzītajām bankām uzraudzības maksa tiks samazināta.
  • Apspriešanas periods noslēgsies 2019. gada 6. jūnijā.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien sāk sabiedrisko apspriešanu par ierosinātajām pārmaiņām ECB regulā par uzraudzības maksām. Šī apspriešana aptver atsauksmes, kas saņemtas 2017. gadā rīkotajā pirmajā sabiedriskajā apspriešanā par šo jautājumu, un valstu kompetento iestāžu sniegtos komentārus. Pašreizējā apspriešana noslēgsies 2019. gada 6. jūnijā.

Ierosinātie grozījumi galvenokārt attiecas uz individuālajām maksām, ko ECB piemēro tās uzraudzītajām bankām, un šo maksu iekasēšanas grafiku. Vissvarīgākais ir tas, ka ierosinājumu rezultātā ECB aprēķinās maksas, balstoties uz faktiskajām uzraudzības izmaksām, un tās iekasēs maksu cikla beigās. Tas padara procesu efektīvāku salīdzinājumā ar pašreizējo pieeju, saskaņā ar kuru ECB aprēķina maksas un tās iekasē attiecīgā gada laikā.

Turklāt grozījumu rezultātā ECB samazinās minimālo maksu aptuveni pusei netieši uzraudzīto banku, konkrētāk, mazākajām bankām, ievērojami atvieglojot to finansiālo slogu.

ECB arī vienkāršos maksu aprēķina procesu un samazinās birokrātisko slogu bankām. Saskaņā ar grozījumiem ECB maksu aprēķināšanai izmantos tai jau pieejamos uzraudzības datus, dažām iestādēm vienkāršos procesus, kas saistīti ar aktīvu, pēc kuriem nosaka uzraudzības maksu apjomu, apstiprināšanu, kā arī sagatavos uzraudzības maksas paziņojumus visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Zuzannes Pīsas-Langas (Susanne Pihs-Lang; tālr. +49 69 1344 3586).

Pielikums.

Apspriešanas procedūra.

Sagatavojot regulu pieņemšanai, ECB apsvērs apspriešanas laikā saņemtos komentārus. Apspriešanas dokumenti atsaucei pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē un ietver sabiedriskās apspriešanas dokumentu, kurā iekļauta grozītā Regula par uzraudzības maksām, tiesību akta konsolidētā versija, atbildes uz 2017. gada sabiedriskajā apspriešanā saņemtajām atsauksmēm, bieži uzdotie jautājumi un sabiedriskās apspriešanas veidne.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana