Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP algatab avaliku konsultatsiooni järelevalvetasude raamistiku muutmise kohta

11. aprill 2019

  • Konsultatsiooni käigus oodatakse märkusi seoses järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse muutmisega, mis tuleneb 2017. aastal toimunud esimese avaliku konsultatsiooni ajal saadud tagasisidest.
  • Tõhusam ja suunatum protsess on kasulik kõigile pankadele.
  • Väikseimate kaudse järelevalve alla kuuluvate pankade tasud vähenevad.
  • Konsultatsiooniperiood lõpeb 6. juunil 2019.

Euroopa Keskpank (EKP) algatab täna avaliku konsultatsiooni järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse muudatusettepanekute kohta. Konsultatsioon hõlmab sellekohase esimese avaliku konsultatsiooni käigus 2017. aastal saadud tagasisidet ja riiklikelt pädevatelt asutustelt saadud teavet. Käesolev konsultatsioon lõpeb 6. juunil 2019.

Muudatusettepanekud puudutavad peamiselt EKP poolt järelevalve alla kuuluvatelt pankadelt kogutavaid järelevalvetasusid ja tasude kogumise ajakava. Olulisima muudatusettepaneku kohaselt hakkab EKP arvestama järelevalvetasu tegelike järelevalvekulude alusel ja neid sisse nõudma asjaomase tasuperioodi lõpus. Seega muutub protsess tõhusamaks võrreldes praeguse korraga, mille kohaselt EKP esitab hinnangulise tasusumma ja järelevalvetasu kogutakse terve aasta vältel.

Ühtlasi vähendab EKP muudatuste tulemusel ligikaudu poolte kaudse järelevalve alla kuuluvate pankade (eelkõige väikseimate pankade) minimaalset tasukomponenti, mis alandab märkimisväärselt nende finantskoormust.

Peale selle lihtsustavad muudatused tasu arvutamise protsessi ja vähendavad pankade halduskoormust. Muudatusettepanekute kohaselt hakkab EKP järelevalvetasude arvutamiseks kasutama juba kättesaadavaid järelevalveandmeid ja lihtsustab mõnede üksuste jaoks varade väärtuse kinnitamist, mis on järelevalvetasude määramise aluseks. Peale selle tehakse tasu maksmise teated kättesaadavaks kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Meediakanalite küsimustele vastab Susanne Pihs-Lang (tel: +49 69 1344 3586).

Lisa:

Konsultatsioonimenetlus:

EKP võtab konsultatsiooni käigus saadud märkusi arvesse määruse lõplikul viimistlemisel. EKP pangandusjärelevalve veebilehel on avaldatud konsultatsioonidokumendid: muudetud järelevalvetasude määrus, määruse konsolideeritud versioon, vastused 2017. aasta avaliku konsultatsiooni käigus saadud tagasisidele, korduma kippuvad küsimused ja avaliku konsultatsiooni vorm.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine