Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Organizačné štruktúry

Úlohy ECB v oblasti dohľadu a v oblasti menovej politiky sa od seba odlišujú a vykonávajú sa osobitne. Rozhodovacie orgány ECB napríklad o otázkach menovej politiky a o otázkach dohľadu diskutujú na osobitných zasadnutiach.

Organizačné oddelenie pracovníkov, ktorí priamo prispievajú k plneniu úloh menovej politiky, od pracovníkov zapojených do výkonu dohľadu má za cieľ predchádzať možným konfliktom záujmov.

Ako je organizačne usporiadaný bankový dohľad ECB?

Pozrite si organizačnú štruktúru európskeho bankového dohľadu v ECB.

Rada pre dohľad

Rada pre dohľad pri plnení úloh v záujme udržiavania bezpečnosti európskeho bankového systému spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. V tejto súvislosti jej asistuje riadiaci výbor. Kto tieto dva orgány tvorí a aká je ich štruktúra?

Rada pre dohľad a riadiaci výbor

Administratívny revízny výbor

Administratívny revízny výbor vykonáva interné administratívne revízie rozhodnutí ECB v oblasti dohľadu na žiadosť subjektov, ktorých sa dané rozhodnutie týka. Svoje stanoviská vydáva na základe odborných znalostí a úsudku svojich členov v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Administratívny revízny výbor

Mediačný výbor

Mediačný výbor rieši rozdiely v názoroch v súvislosti s prípadnými námietkami vznesenými Radou guvernérov ECB voči rozhodnutiu prijatému Radou pre dohľad. Členovia výboru sa vyberajú spomedzi členov Rady guvernérov a Rady pre dohľad.

Mediačný výbor

Organizačná štruktúra

Budovanie európskeho bankového dohľadu, známeho tiež ako jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM), si vyžiadalo zmeny organizačnej štruktúry ECB vrátane vytvorenia nových odborných útvarov. Šesť generálnych riaditeľstiev a sekretariát sa venujú výlučne bankovému dohľadu.

Organizačná štruktúra
Príliš odborná téma? ECB vysvetľuje
Ďalšie informácie
Ako funguje bankový dohľad?

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)