Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Организационна структура

Задачите на ЕЦБ по надзора и по паричната политика са ясно разграничени и се изпълняват отделно. Така например, органите на ЕЦБ за вземане на решения обсъждат на отделни заседания паричната политика и надзорните въпроси.

Организационното разделение между служителите, които работят пряко по паричната политика, и служителите, които се занимават с надзора, има за цел да не допусне потенциални конфликти на интереси.

Как е организиран банковият надзор в ЕЦБ?

Вижте организационното устройство на европейския банков надзор в ЕЦБ

Надзорен съвет

Надзорният съвет работи в сътрудничество с националните надзорни органи за поддържане на сигурността на банковата система в Европа. Ръководният комитет го подпомага в тази дейност. Кои са членовете на тези два органа и как са организирани те?

Надзорен съвет и Ръководен комитет

Административен съвет за преглед

Административният съвет за преглед извършва вътрешен административен преглед на надзорните решения на ЕЦБ по искане на засегнатите от тях. Той издава становища въз основа на експертния опит и преценката на членовете, в съответствие със законодателството на ЕС.

Административен съвет за преглед

Група за посредничество

Групата за посредничество разрешава спорове, произтичащи от възражения от страна на Управителния съвет на ЕЦБ срещу решения, приети от Надзорния съвет. Нейните членове се избират измежду членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет.

Група за посредничество

Организационна схема

Изграждането на европейския банков надзор, известен още като единен надзорен механизъм (ЕНМ), наложи промени в организационната структура на ЕЦБ, включително създаването на нови структурни звена. Шест генерални дирекции и секретариат се занимават изключително с банковия надзор.

Организационна схема
За неспециалисти: Прочетете нашата обяснителна статия
Научете повече
Запознайте се с банковия надзор!

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал