Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Organizacijske strukture

Naloge, ki jih ima ECB na področjih bančnega nadzora in denarne politike, se med seboj razlikujejo in se izvajajo ločeno. Na primer, organi odločanja ECB obravnavajo vprašanja denarne politike na drugih sejah kot vprašanja nadzora.

Poleg tega zaposleni, ki neposredno prispevajo k nalogam denarne politike, delajo v drugih organizacijskih enotah kot tisti, ki sodelujejo pri nadzoru, da ne prihaja do nasprotja interesov.

Kako je organiziran bančni nadzor v ECB?

Oglejte si organizacijsko strukturo evropskega bančnega nadzora v ECB

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor v sodelovanju z nacionalnimi nadzornimi organi skrbi, da evropski bančni sistem ostaja varen. Pri tem mu pomaga usmerjevalni odbor. Kdo so člani teh dveh odborov in kako sta organizirana?

Nadzorni odbor in usmerjevalni odbor

Upravni odbor za pregled

Upravni odbor za pregled izvede notranji upravni pregled nadzorniške odločitve ECB, če tak pregled zahteva banka ali oseba, na katero se odločitev nanaša. Odbor pripravi mnenje, ki je usklajeno z zakonodajo EU in temelji na strokovnem znanju in presoji njegovih odbora.

Upravni odbor za pregled

Odbor za mediacijo

Odbor za mediacijo rešuje nesoglasja, do katerih pride, kadar Svet ECB ugovarja odločitvi, ki jo je sprejel Nadzorni odbor. Odbor sestavljajo izbrani člani Sveta ECB in Nadzornega odbora.

Odbor za mediacijo

Organizacijska struktura

Za vzpostavitev evropskega bančnega nadzora, imenovanega tudi enotni mehanizem nadzora (EMN), je bilo treba spremeniti organizacijsko strukturo ECB. Med drugim je bilo oblikovanih več novih poslovnih področij. Šest generalnih direktoratov in sekretariat se ukvarja izključno z bančnim nadzorom.

Organizacijska struktura
Iščete preprosto razlago? Preberite pojasnjevalni članek
Želim izvedeti več
Pojasnjujemo: nadzor pobliže

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo