Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Struktury organizacyjne

Zadania nadzorcze EBC są odrębne od zadań związanych z polityką pieniężną i wykonywane oddzielnie. Polega to m.in. na tym, że organy decyzyjne EBC omawiają politykę pieniężną i kwestie nadzorcze na osobnych posiedzeniach.

Żeby nie dochodziło do konfliktu interesów, zapewniono także odrębność organizacyjną pracowników bezpośrednio zaangażowanych w zadania związane z polityką pieniężną i pracowników zajmujących się nadzorem.

Nadzór bankowy EBC – organizacja

Poniżej przedstawiamy informacje o strukturze organizacyjnej europejskiego nadzoru bankowego w EBC

Rada ds. Nadzoru

Rada ds. Nadzoru, we współpracy z krajowymi organami nadzoru, dba o bezpieczeństwo europejskiego systemu bankowego. Pomaga jej w tym Komitet Sterujący. Dowiedz się więcej o składzie i strukturze tych organów.

Rada ds. Nadzoru i Komitet Sterujący

Administracyjna Rada Odwoławcza

Administracyjna Rada Odwoławcza przeprowadza wewnętrzne przeglądy administracyjne decyzji nadzorczych EBC na wniosek podmiotów, których te decyzje dotyczą. Rada wydaje opinie na podstawie wiedzy i osądu swoich członków, zgodnie z prawem unijnym.

Administracyjna Rada Odwoławcza

Zespół mediacyjny

Zespół mediacyjny rozstrzyga różnice zdań w razie sprzeciwu Rady Prezesów EBC wobec decyzji podjętej przez Radę ds. Nadzoru. Jego członkowie są wybierani spośród członków Rady Prezesów i Rady ds. Nadzoru.

Zespół mediacyjny

Schemat organizacyjny

Zbudowanie europejskiego nadzoru bankowego, nazywanego także jednolitym mechanizmem nadzorczym (SSM), wiązało się ze zmianą struktury organizacyjnej EBC, w tym – z utworzeniem nowych jednostek organizacyjnych. Sześć dyrekcji generalnych i sekretariat zajmują się wyłącznie nadzorem bankowym.

Schemat organizacyjny
Nie jesteś ekspertem? Przyda się objaśniacz!
Objaśniamy:
Nadzór bankowy z bliska

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości