Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Organizacijske strukture

Nadzorne zadaće i zadaće monetarne politike ESB‑a razlikuju se i provode se odvojeno. Na primjer, tijela ESB‑a nadležna za odlučivanje raspravljaju o monetarnoj politici i nadzornim pitanjima na odvojenim sastancima.

Zaposlenici koji izravno rade na zadaćama monetarne politike i oni uključeni u nadzor organizacijski su razdvojeni kako bi se izbjegli mogući sukobi interesa.

Nadzor banaka ESB‑a: kako je organiziran?

Upoznajte se s organizacijskim ustrojem europskog nadzora banaka u ESB‑u.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima u održavanju sigurnosti europskog bankovnog sustava. U tome ga podupire Upravljački odbor. Tko su članovi tih dvaju tijela i kako su ta tijela organizirana?

Nadzorni odbor i Upravljački odbor

Administrativni odbor za preispitivanja

Administrativni odbor za preispitivanja provodi interna administrativna preispitivanja nadzornih odluka ESB‑a na zahtjev onih na koje se odluke odnose. Njegova se mišljenja zasnivaju na stručnosti i sudu članova, u skladu sa zakonodavstvom EU‑a.

Administrativni odbor za preispitivanja

Odbor za posredovanje

Odbor za posredovanje usklađuje različita mišljenja u slučaju prigovora Upravnog vijeća na odluku Nadzornog odbora. Članovi Odbora izabrani su iz redova članova Upravnog vijeća i Nadzornog odbora.

Odbor za posredovanje

Organizacijska shema

Stvaranje europskog nadzora banaka, odnosno jedinstvenog nadzornog mehanizma, zahtijevalo je promjene organizacijske strukture ESB‑a, među ostalim stvaranje novih poslovnih područja. Šest glavnih uprava i tajništvo posvećeni su isključivo nadzoru banaka.

Organizacijska shema
Niste stručnjak? Pročitajte naše objašnjenje
Želite li znati više?
Objašnjavamo nadzor banaka

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje