Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Pankkivalvonnan rakenne

EKP:n rahapoliittiset tehtävät ja valvontatehtävät on eriytetty eli ne hoidetaan toisistaan erillään. Esimerkiksi EKP:n päätöksentekoelimet käsittelevät rahapoliittisia kysymyksiä ja pankkivalvontakysymyksiä eri kokouksissa.

Eturistiriitojen välttämiseksi rahapoliittisiin tehtäviin suoraan osallistuva henkilöstö ja pankkivalvonnan henkilöstö on sijoitettu omiin erillisiin yksikköihinsä.

Millainen on EKP:n pankkivalvonnan organisaatio?

Tutustu yhteisen pankkivalvonnan organisaatiorakenteeseen EKP:ssä

Valvontaelin

Valvontaelin pyrkii yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa varmistamaan euroalueen pankkijärjestelmän vakauden. Valvontaelimen toimintaa tukee ohjauskomitea. Ketkä ovat jäseninä valvontaelimessä ja ohjauskomiteassa? Miten nämä elimet toimivat?

Valvontaelin ja ohjauskomitea

Oikaisulautakunta

Oikaisulautakunta käsittelee uudelleen EKP:n tekemiä valvontapäätöksiä. Uudelleenkäsittelyä voi pyytää pankki, jota päätös koskee. Oikaisulautakunnan lausunnot perustuvat sen jäsenten asiantuntemukseen ja harkintaan ja ovat EU:n lainsäädännön mukaisia.

Oikaisulautakunta

Sovittelulautakunta

Sovittelulautakunta ratkaisee tilanteita, joissa EKP:n neuvosto vastustaa valvontaelimen antamaa päätöstä. Lautakunnan jäseniksi valitaan EKP:n neuvoston ja valvontaelimen jäseniä.

Sovittelulautakunta

Organisaatiokaavio

Yhteisen pankkivalvonnan (eli yhteisen valvontamekanismin) rakentaminen on edellyttänyt muutoksia EKP:n organisaatiorakenteeseen ja myös uusien yksiköiden perustamista. Kuusi pääosastoa ja yksi sihteeristö keskittyy kokonaan pankkivalvontatehtäviin.

Organisaatiokaavio
Yleistajuista oheistietoa
Lisätietoa
Valvontapalsta

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä