Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Organisatsiooniline struktuur

EKP järelevalveülesanded ja rahapoliitika ülesanded on üksteisest lahus ning neid täidetakse eraldi. Näiteks arutavad EKP otsustusorganid rahapoliitika- ja järelevalveküsimusi eraldi istungitel.

Organisatsiooniline lahusus otseselt rahapoliitika ülesannete eest vastutavate töötajate ja järelevalveülesandeid täitvate töötajate vahel aitab vältida võimalikke huvide konflikte.

Kuidas on korraldatud EKP pangandusjärelevalve?

Tutvu Euroopa pangandusjärelevalve organisatsioonilise ülesehitusega EKPs

Järelevalvenõukogu

Järelevalvenõukogu teeb koostööd riiklike järelevalveasutustega, et tagada Euroopa pangandussüsteemi turvalisus. Selles toetab teda juhtkomitee. Kes on nende kahe organi liikmed ja kuidas on nende töö korraldatud?

Järelevalvenõukogu ja juhtkomitee

Vaidlustusnõukogu

Vaidlustusnõukogu vaatab asutusesiseselt halduskorras läbi EKP järelevalveotsused, kui otsusega seotud isik seda taotleb. Vaidlustusnõukogu arvamused tuginevad tema liikmete eriteadmistele ja hinnangule ning on kooskõlas ELi õigusaktidega.

Vaidlustusnõukogu

Lepituskomisjon

Lepituskomisjon lahendab erimeelsusi, mis on seotud EKP nõukogu vastuväidetega järelevalvenõukogu tehtud otsustele. Lepituskomisjoni liikmed valitakse EKP nõukogu ja järelevalvenõukogu liikmete hulgast.

Lepituskomisjon

EKP pangandusjärelevalve struktuur

Seoses Euroopa pangandusjärelevalve ehk ühtse järelevalvemehhanismi käivitamisega tuli muuta EKP olemasolevat organisatsioonilist struktuuri, sealhulgas luua uusi tegevusharusid. EKP pangandusjärelevalve moodustavad kuus peadirektoraati ja sekretariaat.

EKP pangandusjärelevalve struktuur

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine