SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Organisationsstrukturer

ECB's tilsyns- og pengepolitiske opgaver er adskilt og udføres hver for sig. ECB's besluttende organer drøfter fx pengepolitiske og tilsynsmæssige spørgsmål på separate møder.

Den organisatoriske adskillelse mellem medarbejdere, der bidrager direkte til pengepolitiske opgaver, og dem, der er involveret i tilsynet, har til formål at undgå potentielle interessekonflikter.

ECB Banktilsyn – hvordan er det organiseret?

Se den organisatoriske opbygning af det europæiske banktilsyn i ECB

Tilsynsrådet

Tilsynsrådet arbejder sammen med de nationale tilsynsmyndigheder om at sikre Europas banksystem. I den forbindelse støttes det af Styringsudvalget. Hvem er medlemmerne af de to organer, og hvordan er organerne organiseret?

Tilsynsrådet og Styringsudvalget

Det Administrative Klagenævn

Det Administrative Klagenævn udfører interne administrative revisioner af ECB's tilsynsafgørelser efter anmodning fra dem, der er berørt af afgørelserne. Det afgiver sine udtalelser på grundlag af medlemmernes ekspertise og bedømmelser i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Det Administrative Klagenævn

Mæglingspanelet

Mæglingspanelet løser uoverensstemmelser, der opstår som følge af indsigelser fra ECB's styrelsesråd mod en afgørelse truffet af Tilsynsrådet. Panelets medlemmer er udvalgt blandt Styrelsesrådets og Tilsynsrådets medlemmer.

Mæglingspanelet

Organisationsplan

Opbygningen af det europæiske banktilsyn, også kaldet Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM), har krævet ændringer af ECB's organisationsstruktur, herunder oprettelsen af nye forretningsområder. Seks generaldirektorater og et sekretariat beskæftiger sig udelukkende med banktilsyn.

Organisationsplan
Vil du vide mere? Se vores explainer
Få mere at vide
Banktilsyn – Hvad går det ud på?

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing