Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Organizační struktura

Úkoly ECB v oblasti dohledu a měnové politiky jsou od sebe odděleny a jejich plnění je vzájemně nezávislé. Rozhodovací orgány ECB se například zabývají otázkami měnové politiky a dohledu na samostatných zasedáních.

Cílem organizačního oddělení zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na úkolech měnové politiky, od těch zapojených do činnosti dohledu je zabránit potenciálním střetům zájmů.

Bankovní dohled ECB – jak vypadá jeho organizace?

Podívejte se na organizační uspořádání evropského bankovního dohledu v ECB

Rada dohledu

Rada dohledu spolupracuje s vnitrostátními orgány dohledu na zachování bezpečnosti evropského bankovního systému. V této činnosti ji podporuje její Řídicí výbor. Kdo jsou členy těchto dvou orgánů a jak jsou tyto orgány organizovány?

Rada dohledu a Řídicí výbor

Správní revizní komise

Správní revizní komise provádí veškeré vnitřní správní přezkumy rozhodnutí ECB v oblasti dohledu na žádost těch, jichž se dané rozhodnutí týká. Svá stanoviska vydává na základě odborných znalostí a úsudku svých členů v souladu s právními předpisy EU.

Správní revizní komise

Mediační komise

Mediační komise řeší rozdíly vyplývající z veškerých námitek Rady guvernérů ECB k rozhodnutím přijatým Radou dohledu. Členové komise jsou vybíráni ze členů Rady guvernérů a Rady dohledu.

Mediační komise

Organizační schéma

Zřízení evropského bankovního dohledu, známého též jako jednotný mechanismus dohledu, si vyžádalo určité změny v organizační struktuře ECB, včetně vytvoření nových organizačních složek. Výhradně bankovnímu dohledu je věnováno šest generálních ředitelství a sekretariát.

Organizační schéma
Nejste odborník? Podívejte se na naši stránku „ECB vysvětluje“
Dozvědět se více
Jak bankovní dohled funguje

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)