Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Organizatoriskās struktūras

ECB uzraudzības un monetārās politikas uzdevumi ir savstarpēji nošķirti un tiek veikti atsevišķi. Piemēram, ECB lēmējinstitūcijas monetārās politikas un uzraudzības jautājumus apspriež atsevišķās sanāksmēs.

Monetārās politikas uzdevumu veikšanā tiešā veidā iesaistītā personāla organizatoriskā nodalīšana no uzraudzības uzdevumos iesaistītajiem darbiniekiem ļauj izvairīties no iespējamiem interešu konfliktiem.

ECB banku uzraudzība – kā tā tiek organizēta?

Iepazīstieties ar Eiropas banku uzraudzības organizatorisko struktūru ECB

Uzraudzības valde

Uzraudzības valde sadarbojas ar valstu uzraudzības iestādēm, lai nodrošinātu Eiropas banku sistēmas drošību. Šajā procesā tai palīdz Vadības komiteja. Kas ir šo divu struktūru locekļi un kā šīs struktūras ir organizētas?

Uzraudzības valde un Vadības komiteja

Administratīvā pārskatīšanas padome

Administratīvā pārskatīšanas padome veic visu ECB pieņemto uzraudzības lēmumu iekšēju administratīvu pārskatīšanu pēc to iestāžu lūguma, kuras skar attiecīgais lēmums. Tā sniedz atzinumus, pamatojoties uz tās locekļu zināšanām un spriedumu, saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Administratīvā pārskatīšanas padome

Mediācijas grupa

Mediācijas grupa risina domstarpības, kas rodas saistībā ar ECB Padomes iebildumiem pret Uzraudzības valdes pieņemto lēmumu. Mediācijas grupas locekļus izvēlas no Padomes un Uzraudzības valdes locekļu vidus.

Mediācijas grupa

Organizācijas shēma

Saistībā ar Eiropas banku uzraudzības funkcijas, ko dēvē arī par Vienoto uzraudzības mehānismu (VUM), izveidi bija nepieciešamas pārmaiņas ECB organizatoriskajā struktūrā, t.sk. jaunu nodaļu izveide. Seši ģenerāldirektorāti un sekretariāts nodarbojas tikai ar banku uzraudzību.

Organizācijas shēma
Pārāk sarežģīti? Sk. sadaļu "Noderīga informācija"
Uzziniet vairāk
Banku uzraudzība – dziļāks ieskats

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana