Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Οργανωτική δομή

Τα εποπτικά καθήκοντα διαχωρίζονται από τα καθήκοντα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και ασκούνται χωριστά. Για παράδειγμα, τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ συζητούν θέματα νομισματικής πολιτικής και εποπτείας σε ξεχωριστές συνεδριάσεις.

Στο επίπεδο της υπηρεσιακής οργάνωσης διασφαλίζεται ο διαχωρισμός μεταξύ των μελών του προσωπικού που συνεισφέρουν άμεσα σε καθήκοντα νομισματικής πολιτικής και εκείνων που συνεισφέρουν σε θέματα εποπτείας, έτσι ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων.

Τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ - Ποια είναι η δομή της;

Ρίξτε μια ματιά στην οργανωτική δομή της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας στην ΕΚΤ

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεργάζεται με τις εθνικές εποπτικές αρχές για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του τραπεζικού συστήματος της Ευρώπης. Στο εγχείρημα αυτό, υποστηρίζεται από τη Διευθύνουσα Επιτροπή. Ποια είναι τα μέλη και ποια η δομή των δύο αυτών οργάνων;

Εποπτικό Συμβούλιο και Διευθύνουσα Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης διενεργεί εσωτερική διοικητική επανεξέταση των εποπτικών αποφάσεων της ΕΚΤ, κατόπιν αιτήματος όσων επηρεάζονται από αυτές τις αποφάσεις. Εκδίδει γνώμες στηριζόμενο στην τεχνογνωσία και την κρίση των μελών του, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης

Επιτροπή Μεσολάβησης

Η Επιτροπή Μεσολάβησης επιλύει διαφορές που προκύπτουν από τυχόν αντιρρήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σε αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Μεσολάβησης επιλέγονται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Επιτροπή Μεσολάβησης

Οργανόγραμμα

Η δημιουργία της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, που είναι επίσης γνωστή ως Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ), κατέστησε αναγκαία την τροποποίηση της οργανωτικής διάρθρωσης της ΕΚΤ, μεταξύ άλλων με τη συγκρότηση νέων υπηρεσιακών μονάδων. Έξι Γενικές Διευθύνσεις και μία Γραμματεία εργάζονται αποκλειστικά για την τραπεζική εποπτεία.

Οργανόγραμμα
Δεν έχετε ειδικές γνώσεις; Διαβάστε την επεξήγησή μας
Μάθετε περισσότερα
H τραπεζική εποπτεία με απλά λόγια!

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων