Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Organisationsstrukturer

ECB:s tillsyns- och penningpolitiska uppgifter skiljer sig åt från varandra och utförs var för sig. ECB:s beslutande organ diskuterar t.ex. penningpolitiska frågor och tillsynsfrågor vid separata möten.

Den organisatoriska åtskillnaden mellan personal som direkt bidrar till penningpolitiska uppgifter och de som deltar i tillsynen syftar till att undvika potentiella intressekonflikter.

ECB:s banktillsyn – hur är den organiserad?

Ta en titt på organisationsstrukturen inom den europeiska banktillsynen på ECB

Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden samarbetar med nationella tillsynsmyndigheter för att se till att Europas banksystem är säkert och får här stöd av styrkommittén. Vilka är medlemmarna i dessa två organ och hur ser dess organisation ut?

Tillsynsnämnden och styrkommittén

Administrativa omprövningsnämnden

Den administrativa omprövningsnämnden genomför alla interna administrativa granskningar av ECB:s tillsynsbeslut, på begäran av dem som berörs av det berörda beslutet. Den utfärdar sina yttranden på grundval av medlemmarnas sakkunskap och omdömen, i enlighet med EU:s lagstiftning.

Administrativa omprövningsnämnden

Medlingspanel

Medlingspanelen löser tvister som uppstår till följd av ECB-rådets invändningar mot ett beslut som fattats av tillsynsnämnden. Ledamöterna i panelen utses bland ledamöterna i ECB-rådet och tillsynsnämnden.

Medlingspanel

Organisationsschema

För inrättandet av den europeiska banktillsynen, även kallat SSM, var det nödvändigt att ändra ECB:s organisationsstruktur och bl.a. skapa nya affärsområden. Sex generaldirektorat och ett sekretariat arbetar uteslutande med banktillsyn.

Organisationsschema
Not an expert? Check out our explainer
Learn more
Hur fungerar banktillsynen?

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning