Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Organisatiestructuur

Toezicht en monetair beleid zijn gescheiden taken van de ECB die afzonderlijk worden uitgevoerd. De besluitvormende organen van de ECB bespreken bijvoorbeeld monetair beleid en toezicht in afzonderlijke vergaderingen.

De organisatorische scheiding tussen medewerkers die rechtstreeks bijdragen aan het monetair beleid en medewerkers die betrokken zijn bij het toezicht moet potentiële belangenconflicten vermijden.

ECB-Bankentoezicht - hoe is het georganiseerd?

Bekijk hoe het Europees bankentoezicht bij de ECB is georganiseerd

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werkt samen met nationale toezichthouders om het Europese bankenstelsel veilig te houden. Daarbij wordt de Raad van Toezicht ondersteund door het Stuurcomité. Hoe werken deze twee organen en wie zijn er lid van?

Raad van Toezicht en Stuurcomité

Administratieve Raad voor Toetsing

De Administratieve Raad voor Toetsing voert een onafhankelijke, interne administratieve toetsing van toezichtsbesluiten van de ECB uit wanneer partijen die door het besluit worden geraakt daarom verzoeken. De Raad voor Toetsing brengt adviezen uit op basis van de deskundigheid en het oordeel van zijn leden, in overeenstemming met de EU-wetgeving.

Administratieve Raad voor Toetsing

Bemiddelingspanel

Het Bemiddelingspanel beslecht verschillen van mening over bezwaren van de Raad van Bestuur tegen besluiten van de Raad van Toezicht. De leden van het panel worden gekozen uit de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Bemiddelingspanel

Organisatieschema

Het tot stand brengen van het Europees bankentoezicht, ook bekend als het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM), heeft geleid tot veranderingen in de organisatiestructuur van de ECB, waaronder de oprichting van nieuwe bedrijfsonderdelen. Zes directoraten-generaal en een secretariaat leggen zich uitsluitend op het bankentoezicht toe.

Organisatieschema
Geen expert? Bekijk onze explainer
Meer info
Bankentoezicht toegelicht!

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders