Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
Aktuālāko informāciju sk. šīs interneta vietnes sadaļas angļu valodas versijā.

Privātuma paziņojumi

Pildot savus uzdevumus, Eiropas Centrālā banka (ECB) apstrādā personas datus saskaņā ar piemērojamajiem ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā, t.i., Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Regula (ES) 2018/1725

Jūs varat uzzināt, kā ECB apstrādā jūsu personas datus, izlasot mūsu tiešsaistes privātuma paziņojumus, kuros izskaidrots:

  • kas pārzina un apstrādā datus;
  • kāpēc personas dati tiek apstrādāti un uz kāda juridiskā pamata tas notiek;
  • kāda veida personas dati tiek apkopoti;
  • cik ilgi personas dati tiek uzglabāti;
  • kas ir personas datu saņēmēji;
  • kā jūs varat īstenot savas datu aizsardzības tiesības;
  • kā sazināties ar ECB datu aizsardzības speciālistu, ja jums rodas jautājumi par datu aizsardzību;
  • kā sazināties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraugu, ja vēlaties iesniegt sūdzību, jo uzskatāt, ka datu apstrādes rezultātā pārkāptas jūsu Regulā (ES) 2018/1725 noteiktās tiesības.

Privātuma paziņojumos var tikt veikti grozījumi, lai atspoguļotu jaunas juridiskās norises. Sarakstā ietvertie privātuma paziņojumi ietver aktuālo informāciju par ECB veiktajām apstrādes operācijām.

Kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi par datu apstrādi, varat sazināties ar ECB datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi DPO@ecb.europa.eu.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana