Menu

Gada pārskats

ECB katru gadu publicē gada pārskatu par uzraudzības uzdevumu īstenošanu. Pārskatu parasti publicē nākamā gada martā.

ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs parasti atklātā sēdē ar to iepazīstina Eiropas Parlamentu.

Gada pārskats
2020

2020
Svarīgākie dati
15.2%

CET1 rādītājs

Banku pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs salīdzinājumā ar 2019. gadu nedaudz palielinājās un 2020. gada 3. ceturksnī bija 15.2%. To daļēji noteica ārkārtas uzraudzības, regulatīvo un fiskālo atvieglojumu pasākumi, kas tika pieņemti, reaģējot uz krīzi.

2.1%

Kapitāla atdeve

Banku kapitāla atdeve samazinājās līdz 2.1% (2019. gada beigās – 5.2%). Koronavīrusa pandēmija tieši ietekmēja būtisko pelnītspējas kritumu.

2643

uzraudzības lēmumi

ECB Uzraudzības valde pieņēma 2643 lēmumus – lielāko daļu no tiem par atbilstības un piemērotības novērtējumu (1165), taču arī par koronavīrusa krīzi (257) un iekšējiem modeļiem (245).

Pārskatu sniegšanas prasības

ECB iesniedz gada pārskatu par uzraudzības darbību Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eurogrupai, Eiropas Komisijai un euro zonas valstu parlamentiem.

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014