SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

EU's banklovgivning

Den Fælles Tilsynsmekanisme er underlagt de europæiske rammer for bankregulering, som følger Baselaftalerne og er harmoniseret ved det fælles regelsæt. Disse rammer gælder for alle finansielle institutioner i det indre marked.

Internationale standarder

Basel III

Basel III er en international regulering, som har til formål at styrke reguleringen, tilsynet og risikostyringen i banksektoren.

Den blev udarbejdet af Baselkomiteen for Banktilsyn og godkendt af G20 i november 2010.

Basel III-standarder Baselkomiteens publikationer

I EU gennemføres Basel III ved lovgivningspakken om kapitalkrav.

Europæisk regelsæt

Fælles regelsæt

Lovgivningsaktiviteter

Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) reguleringsmæssige produkter spænder fra bindende tekniske standarder til retningslinjer, henstillinger og udtalelser. De dækker områder som fx egenporteføljen, genopretning og afvikling, intern ledelse og tilsynsrapportering.

EBA: Regulering og politik

Fælles regelsæt

Det fælles regelsæt skal sikre en ensartet anvendelse af rammerne for bankregulering i EU. Det er et interaktivt online-kompendium af lovgivningspakken om kapitalkrav og de dertil hørende tekniske standarder, nærmere bestemt:

  • lovmæssige tekniske standarder
  • gennemførelsesmæssige tekniske standarder

Det omfatter også EBA's retningslinjer og tilknyttede spørgsmål og svar.

EBA: Interaktivt fælles regelsæt

Læs mere...

EBA: Spørgsmål og svar vedrørende det fælles regelsæt
Kapitalkrav

Lovgivningspakken om kapitalkrav gør Basel III-standarderne til EU-lovgivning og består af en forordning og et direktiv. Pakken trådte i kraft 1. januar 2014.

Kapitalkravsforordningen (CRR)

Kapitalkravsdirektivet (CRD)

CRD

Læs mere...

Genopretning og afvikling

Forordningen om Den Fælles Afviklingsmekanisme

I forordningen om Den Fælles Afviklingsmekanisme fastsættes ensartede regler og procedurer for afviklingen af banker inden for rammerne af Den Fælles Afviklingsmekanisme og Den Fælles Afviklingsfond.

Forordningen om Den Fælles Afviklingsmekanisme (SRM-forordningen)

Aftalememorandum mellem Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) og ECB (findes kun på engelsk)

Aftalememorandum mellem SRB og ECB om samarbejde og udveksling (findes kun på engelsk)

Aftalememorandum

Mellemstatslig aftale

Den mellemstatslige aftale om overførsel og gensidiggørelse af bidrag til Den Fælles Bankafviklingsfond.

Mellemstatslig aftale

Direktivet om genopretning og afvikling af banker

I dette direktiv fastsættes rammerne for genopretning af banker og investeringsfirmaer.

Direktivet om genopretning og afvikling af banker

Læs mere...

Indskudsgarantiordning

Det omarbejdede direktiv om indskudsgarantiordninger yder bedre beskyttelse af borgernes indskud i tilfælde af bankers konkurs.

Direktivet om indskudsgarantiordningen

Læs mere...

Europa-Kommissionen: Indskudsgarantiordninger
Direktivet om finansielle konglomerater

I dette direktiv fastsættes rammerne for det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing