Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Právo EU upravující činnost bank

Jednotný mechanismus dohledu podléhá evropskému regulatornímu rámci upravující činnost bank, který navazuje na dohody Basel a je harmonizován prostřednictvím jednotného souboru pravidel. Tento rámec se uplatňuje na všechny finanční instituce na jednotném trhu.

Mezinárodní standardy

Basel III

Basel III je mezinárodní regulatorní rámec, jehož cílem je posílení regulace, dohledu a řízení rizik bankovního sektoru.

Vypracoval jej Basilejský výbor pro bankovní dohled a v listopadu 2010 jej schválila skupina zemí G20.

Standardy Basel III Publikace Basilejského výboru

Basel III je v EU prováděn prostřednictvím legislativního souboru v oblasti kapitálových požadavků.

Evropský regulatorní rámec

Jednotný soubor pravidel

Regulatorní činnost

Regulatorní produkty Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) sahají od závazných technických norem po obecné pokyny, doporučení a stanoviska. Pokrývají oblasti jako vlastní zdroje, ozdravné postupy a řešení krize, vnitřní správu a řízení a dohledové výkaznictví.

EBA: Regulace a opatření

Jednotný soubor pravidel

Cílem jednotného souboru pravidel je zajistit konzistentní uplatňování regulatorního rámce upravující činnost bank po celé EU. Jedná se o interaktivní online přehled o balíčku kapitálových požadavků a odpovídajících technických normách, jmenovitě:

  • regulační technické normy (RTS)
  • prováděcí technické normy (ITS)

Rovněž zahrnuje obecné pokyny EBA a související otázky a odpovědi.

EBA: interaktivní jednotný soubor pravidel

Více informací

EBA: otázky a odpovědi k jednotnému souboru pravidel
Kapitálové požadavky

Balíček kapitálových požadavků provádí standardy Basel III do právních předpisů EU a sestává z nařízení a směrnice. Balíček vstoupil v platnost 1. ledna 2014.

Nařízení o kapitálových požadavcích (CRR)

Směrnice o kapitálových požadavcích (CRD)

CRD

Více informací

Ozdravné postupy a řešení krize

Nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí

Nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí stanovuje jednotná pravidla a postupy pro řešení krizí bank podle rámce Jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí.

Nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí (SRMR)

Memorandum o porozumění uzavřené mezi Jednotným výborem pro řešení krizí (SRB) a ECB

Memorandum o porozumění uzavřené mezi SRB a ECB s ohledem na spolupráci a výměnu informací

Memorandum o porozumění

Mezivládní dohoda

Mezivládní dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí.

Mezivládní dohoda

Směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank

Směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank stanovuje rámec pro ozdravné postupy a řešení krize bank a investičních podniků.

Směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank

Více informací

Systémy pojištění vkladů

Přepracované znění směrnice o systémech pojištění vkladů poskytuje lepší ochranu vkladů občanů v případě selhání bank.

Směrnice o systémech pojištění vkladů

Více informací

Evropská komise: Systémy pojištění vkladů
Směrnice o finančních konglomerátech

Směrnice o finančních konglomerátech stanovuje rámec doplňkového dohledu nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)