Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Legislația bancară a UE

Mecanismul unic de supraveghere face obiectul cadrului european de reglementare bancară, care respectă Acordurile de la Basel și este armonizat prin intermediul cadrului unic de reglementare. Acest cadru se aplică tuturor instituțiilor financiare de pe piața unică.

Standarde internaționale

Basel III

Basel III este un cadru de reglementare internațional ce are drept obiectiv consolidarea reglementării, supravegherii și gestionării riscurilor din sectorul bancar.

Acesta a fost elaborat de Comitetul de supraveghere bancară de la Basel și a fost aprobat de G20 în noiembrie 2010.

Standardele Basel III Publicațiile Comitetului de la Basel

Acordul Basel III este implementat în UE prin intermediul pachetului legislativ privind cerințele de capital.

Cadrul de reglementare european

Cadrul unic de reglementare

Activitatea de reglementare

Produsele în materie de reglementare ale Autorității Bancare Europene (ABE) variază de la standarde tehnice obligatorii la ghiduri, recomandări și avize. Acestea se referă la domenii precum fondurile proprii, redresarea și rezoluția, guvernanța internă și raportarea în scopuri de supraveghere.

ABE: Reglementare și politică

Cadrul unic de reglementare

Cadrul unic de reglementare vizează să asigure aplicarea consecventă a cadrului bancar de reglementare la nivelul UE. Acesta reprezintă un compendiu online interactiv alcătuit din pachetul privind cerințele de capital și standardele tehnice corespunzătoare, respectiv:

  • standardele tehnice de reglementare (Regulatory Technical Standards – RTS);
  • standardele tehnice de punere în aplicare (Implementing Technical Standards – ITS).

Cadrul include, de asemenea, ghidurile ABE și întrebările și răspunsurile conexe.

ABE: Cadrul unic de reglementare interactiv

Mai mult

ABE: Întrebări și răspunsuri privind cadrul unic de reglementare
Cerințe de capital

Pachetul de cerințe de capital transpune standardele Basel III în legislația UE și constă într-un regulament și o directivă. Pachetul a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Regulamentul privind cerințele de capital (CRR)

Directiva privind cerințele de capital (CRD)

CRD

Mai mult

Redresare și rezoluție

Regulamentul privind Mecanismul unic de rezoluție

Regulamentul privind Mecanismul unic de rezoluție stabilește norme și proceduri uniforme pentru rezoluția băncilor în cadrul Mecanismului unic de rezoluție și al Fondului unic de rezoluție.

Regulamentul privind Mecanismul unic de rezoluție (RMUR)

Memorandumul de înțelegere între Comitetul unic de rezoluție și BCE

Memorandumul de înțelegere între Comitetul unic de rezoluție și BCE cu privire la cooperare și schimbul de informații

Memorandum de înțelegere

Acordul interguvernamental

Acordul interguvernamental privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție

Acordul interguvernamental

Directiva privind redresarea și rezoluția bancară

Directiva privind redresarea și rezoluția bancară stabilește un cadru pentru redresarea și rezoluția băncilor și firmelor de investiții.

Directiva privind redresarea și rezoluția bancară

Mai mult

Scheme de garantare a depozitelor

Reformarea Directivei privind schemele de garantare a depozitelor oferă o mai bună protecție pentru depozitele cetățenilor în cazul unor situații de dificultate ale băncilor.

Directiva privind schemele de garantare a depozitelor

Mai mult

Comisia Europeană: Scheme de garantare a depozitelor
Directiva privind conglomeratele financiare

Directiva privind conglomeratele financiare stabilește cadrul de supraveghere suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate