Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Bančna zakonodaja EU

Delovanje enotnega mehanizma nadzora (EMN) ureja evropski bančni regulativni okvir, ki temelji na baselskih sporazumih, poenoten pa je z enotnim pravilnikom. Ta okvir velja za vse finančne institucije na enotnem trgu.

Mednarodni standardi

Basel III

Basel III je mednarodni regulativni okvir, katerega cilj je oblikovati učinkovitejše predpise ter izboljšati nadzor in upravljanje tveganj v bančnem sektorju.

Razvil ga je Baselski odbor za bančni nadzor, novembra 2010 pa so ga potrdile članice skupine G20.

Standardi Basel III Publikacije Baselskega odbora

V Evropski uniji se Basel III izvaja z zakonodajnim svežnjem o kapitalskih zahtevah.

Evropski regulativni okvir

Enotni pravilnik

Regulativne dejavnosti

Evropski bančni organ (EBA) pripravlja vrsto različnih regulativnih aktov, ki segajo od zavezujočih tehničnih standardov do smernic, priporočil in mnenj. Obravnavajo področja, kot so kapital, sanacija in reševanje, notranje upravljanje in nadzorniško poročanje.

EBA: regulativa in politike

Enotni pravilnik

Njegov namen je zagotoviti, da se regulativni bančni okvir povsod v EU izvaja na enak način. Obstaja kot interaktivna spletna zbirka dokumentov, v kateri so sveženj aktov o kapitalskih zahtevah ter pripadajoči tehnični standardi, ki so:

  • regulativni tehnični standardi (RTS)
  • izvedbeni tehnični standardi (ITS)

Enotni pravilnik vključuje tudi smernice EBA ter z njimi povezana pogosta vprašanja in odgovore.

EBA: interaktivni enotni pravilnik

Več

EBA: pogosta vprašanja in odgovori o enotnem pravilniku
Kapitalske zahteve

S svežnjem aktov o kapitalskih zahtevah, ki ga sestavljata uredba in direktiva, se v zakonodajo EU prenašajo standardi Basel III. Sveženj je v veljavi od 1. januarja 2014.

Uredba o kapitalskih zahtevah (CRR)

Direktiva o kapitalskih zahtevah (CRD)

CRD

Več

Sanacija in reševanje

Uredba o enotnem mehanizmu za reševanje

Uredba uvaja enotna pravila in postopke za reševanje bank v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje.

Uredba o enotnem mehanizmu za reševanje (SRMR)

Memorandum o soglasju med Enotnim odborom za reševanje (SRB) in ECB

Memorandum o soglasju med Enotnim odborom za reševanje in ECB glede sodelovanja in izmenjave informacij.

Memorandum o soglasju

Medvladni sporazum

Medvladni sporazum o prenosu in vzajemnosti prispevkov v enotni sklad za reševanje.

Medvladni sporazum

Direktiva o sanaciji in reševanju bank

Direktiva vzpostavlja okvir za sanacijo in reševanje bank in investicijskih podjetij.

Direktiva o sanaciji in reševanju bank

Več

Sistemi jamstva za vloge

Prenovljena direktiva o sistemih jamstva za vloge zagotavlja boljšo zaščito bančnih vlog prebivalstva v primeru propada banke.

Direktiva o sistemih jamstva za vloge

Več

Evropska komisija: Sistemi jamstva za vloge
Direktiva o finančnih konglomeratih

Z direktivo o finančnih konglomeratih se vzpostavlja okvir za dopolnilni nadzor finančnih subjektov v finančnem konglomeratu.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo