Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Bankų veiklą reglamentuojantys ES teisės aktai

Bendram priežiūros mechanizmui taikoma Europos bankų veiklos reguliavimo sistema. Jos pagrindą sudaro Bazelio susitarimai ir ji yra suderinta parengus bendrą taisyklių sąvadą. Ši sistema taikoma visoms finansų įstaigoms bendrojoje rinkoje.

Tarptautiniai standartai

Susitarimas „Bazelis III“

„Bazelis III“ yra tarptautinė reguliavimo sistema. Jos tikslas – sustiprinti bankų sektoriaus reguliavimą, priežiūrą ir rizikos valdymą.

Sistemą parengė Bazelio bankų priežiūros komitetas; 2010 m. lapkričio mėn. ją patvirtino G 20 šalys.

„Bazelis III“ standartai Bazelio komiteto leidiniai

„Bazelis III“ ES įgyvendinama per teisės aktus dėl kapitalo reikalavimų.

Europinė reguliavimo sistema

Bendras taisyklių sąvadas

Reguliavimo veikla

Europos bankininkystės institucija (EBI) rengia įvairius reguliavimo dokumentus: nuo privalomųjų techninių standartų iki gairių, rekomendacijų ir nuomonių. Jais reguliuojamos tokios sritys kaip nuosavos lėšos, bankų gaivinimas ir pertvarkymas, vidaus valdymas ir priežiūrinė atskaitomybė.

EBI: Reguliavimas ir politika

Bendras taisyklių sąvadas

Bendras taisyklių sąvadas parengtas siekiant suvienodinti bankų reguliavimo sistemos taikymą visoje ES. Šis sąvadas – tai sąveikusis internetinis kapitalo reikalavimus reglamentuojančių dokumentų ir susijusių techninių standartų rinkinys. Jį sudaro:

  • techniniai reguliavimo standartai
  • techniniai įgyvendinimo standartai

Sąvadas apima ir EBI gaires bei susijusius „Klausimus ir atsakymus“.

EBI: Sąveikusis bendras taisyklių sąvadas

Skaityti daugiau...

EBI: „Klausimai ir atsakymai“ apie bendrą taisyklių sąvadą
Kapitalo reikalavimai

Kapitalo reikalavimus nustatantys teisės aktai – reglamentas ir direktyva – perkelia „Bazelis III“ standartus į ES teisę. Šie teisės aktai įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d.

Kapitalo reikalavimų reglamentas (KKR)

Kapitalo reikalavimų direktyva (KRD)

KRD

Skaityti daugiau...

Gaivinimas ir pertvarkymas

Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentas

Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamente nustatytos bendros bankų pertvarkymo taisyklės ir tvarka taikant bendrą pertvarkymo mechanizmą ir naudojant Bendrą pertvarkymo fondą.

Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentas

Bendros pertvarkymo valdybos ir ECB susitarimo memorandumas

Bendros pertvarkymo valdybos ir ECB susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija

Susitarimo memorandumas

Tarpvyriausybinis susitarimas

Tarpvyriausybinis susitarimas dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo

Tarpvyriausybinis susitarimas

Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva

Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva nustatoma bankų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema.

Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva

Skaityti daugiau...

Indėlių garantijų sistemos

Naujos redakcijos Direktyva dėl indėlių garantijų sistemų užtikrinama didesnė gyventojų indėlių apsauga žlugus bankui.

Direktyva dėl indėlių garantijų sistemų

Skaityti daugiau...

Europos Komisija: Indėlių garantijų sistemos
Finansinių konglomeratų direktyva

Finansinių konglomeratų direktyva nustatoma finansiniam konglomeratui priklausančių finansų įstaigų papildomos priežiūros sistema.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus