Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB otvára konzultáciu o zmenách politík týkajúcich sa možností a právomocí

29. júna 2021

  • ECB otvára konzultáciu o navrhovaných zmenách jej politík týkajúcich sa možností a právomocí.
  • Cieľom je zabezpečiť transparentnosť činností dohľadu.
  • Aktualizované politiky zohľadňujú legislatívne zmeny zavedené od prvého zverejnenia politík ECB týkajúcich sa možností a právomocí.
  • Konzultácia bude prebiehať do 23. augusta 2021.

Európska centrálna banka (ECB) dnes otvorila verejnú konzultáciu o zmenách jej harmonizovaných politík týkajúcich sa možností a právomocí, ktoré môže na základe práva Európskej únie využívať v rámci dohľadu nad bankami.

Európsky legislatívny rámec udeľuje orgánom dohľadu právomoc využívať v rámci bankového dohľadu početné možnosti a právomoci. V roku 2016 ECB na zefektívnenie výkonu dohľadu v krajinách zapojených do jednotného mechanizmu dohľadu zharmonizovala 122 možností a právomocí.

ECB vypracovala návrhy zmien svojich politík predovšetkým s cieľom zohľadniť legislatívne zmeny prijaté od ich prvého zverejnenia v roku 2016. Väčšina zmien sa týka možností a právomocí v súvislosti s uplatňovaním požiadaviek na likviditu. Konzultácia sa týka mnohých aspektov dohľadu vrátane povolení na zníženie kapitálu bánk, zaobchádzania s určitými expozíciami pri výpočte ukazovateľa finančnej páky, ako aj určitých výnimiek z limitu veľkej majetkovej angažovanosti.

Politiky ECB týkajúce sa možností a právomocí sú stanovené v štyroch nástrojoch:

  • vo všeobecných zásadách ECB s pokynmi pre spoločné dohliadacie tímy, ktoré možnosti a právomoci využívajú v rámci bežného dohľadu nad významnými inštitúciami,
  • nariadení ECB, na základe ktorého ECB vo vzťahu k významným inštitúciám využíva viacero možností a právomocí všeobecnej povahy,
  • odporúčaní ECB, adresovanom príslušným vnútroštátnym orgánom, týkajúcom sa využívania možností a právomocí v rámci bežného dohľadu nad menej významnými inštitúciami,
  • usmernení ECB, ktoré je zároveň adresované príslušným vnútroštátnym orgánom, týkajúcom sa využívania možností a právomocí všeobecnej povahy vo vzťahu k menej významným inštitúciám.

Tieto nástroje objasňujú, ako ECB využíva možnosti a právomoci v rámci dohľadu nad významnými inštitúciami, zabezpečujú konzistentné uplatňovanie vysokých štandardov dohľadu a podporujú konzistentný výkon dohľadu nad významnými a menej významnými inštitúciami.

Konzultácia sa začína dnes a bude trvať do 23. augusta 2021. Podklady konzultácie vrátane navrhovaných zmien všeobecných zásad, nariadenia ECB, odporúčania ECB, usmernenia ECB a dôvodovej správy sú zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Po skončení verejnej konzultácie ECB prijaté pripomienky zverejní spolu so svojimi odpoveďami a vyhodnotením.

Podrobnejšie informácie o politikách ECB týkajúcich sa možností a právomocí sú v dokumente s odpoveďami na najčastejšie otázky.

Kontaktná osoba pre médiá: Silvia Margiocco, tel.: +49 69 1344 6619.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)