Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB začenja javno posvetovanje o vodniku o podnebnih in okoljskih tveganjih

20. maj 2020

  • ECB vabi banke in druge deležnike, da oddajo pripombe na vodnik.
  • Pričakuje se, da bodo banke upoštevale podnebna in okoljska tveganja v poslovni strategiji, pri notranjem upravljanju, upravljanju tveganj in razkritjih.
  • Posvetovanje bo trajalo do 25. septembra 2020 opolnoči po srednjeevropskem času.

Evropska centralna banka (ECB) je danes za javno posvetovanje objavila vodnik, v katerem predstavlja svoja pričakovanja o tem, kako naj banke v sedanjem bonitetnem okviru varno in preudarno upravljajo podnebna in okoljska tveganja ter jih transparentno razkrivajo. ECB želi, da banke upoštevajo ta tveganja, saj vplivajo na obstoječe kategorije bonitetnih tveganj in lahko močno prizadenejo realno gospodarstvo in banke.

V vodniku so podrobno opisana pričakovanja bančnega nadzora v ECB o tem, kako naj banke obravnavajo podnebna in okoljska tveganja pri notranjem upravljanju in upravljanju tveganj ter pri oblikovanju in izvajanju poslovne strategije. Poleg tega je pojasnjeno, kako ECB pričakuje, da banke z razširitvijo razkritij o podnebnih in okoljskih tveganjih postanejo bolj transparentne.

ECB se zaveda, da se banke zaradi pandemije koronavirusa (COVID-19) soočajo z velikimi izzivi. Čeprav neposredna pozornost trenutno velja pandemiji, ostaja ECB odločena, da še nadalje izboljša upravljanje in razkrivanje podnebnih in okoljskih tveganj v bančnem sektorju.

Zato želi z vodnikom okrepiti ozaveščenost institucij v panogi o podnebnih in okoljskih tveganjih ter izboljšati upravljanje teh tveganj. Poleg tega namerava vodnik uporabljati kot podlago za nadzorniški dialog z bankami. Pričakuje se, da bodo banke preverile, ali so njihove sedanje prakse varne in preudarne glede na pričakovanja, predstavljena v vodniku, ter jih po potrebi prilagodile.

Vodnik je zasnovan tako, da ostaja v mejah veljavne zakonodaje EU ali nacionalne zakonodaje. Njegov cilj je spodbuditi banke, da se pripravijo na upravljanje podnebnih in okoljskih tveganj v okviru sedanjih bonitetnih pravil, kar je v skladu z akcijskim načrtom Evropske komisije za financiranje trajnostne rasti ter akcijskim načrtom Evropskega bančnega organa za trajnostno financiranje.

Vodnik je bil pripravljen v tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi, da bi se zagotovila enotna uporaba visokih standardov bančnega nadzora v celotnem euroobmočju. Pri pripravi vodnika so bile upoštevane tudi izkušnje, ki so jih nadzorniki pridobili med ocenjevanjem obstoječih praks v bankah in njihovih pristopov k podnebnim in okoljskim tveganjem.

Posvetovanje o vodniku se začenja danes in se bo končalo 25. septembra 2020 opolnoči po srednjeevropskem času. Vodnik in seznam pogostih vprašanj sta na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Po zaključku javnega posvetovanja bo ECB objavila prejete pripombe in poročilo o odzivih na posvetovanje.

ECB pričakuje, da bo pripombe, ki jih bo prejela v tem posvetovanju, lahko koristno uporabila pri dokončanju vodnika.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo