Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Sankcijos

Už reikalavimų nevykdymą prižiūrimi bankai baudžiami sankcijomis. Jos veikia kaip atgrasomoji priemonė ne tik pažeidimą padariusiam bankui, bet ir visam bankų sektoriui. Sankcijų skyrimo procedūra gali būti inicijuojama ne tik tuo metu, kai reikalavimai nevykdomi, bet ir po to, kai pažeidimas buvo pašalintas, jeigu nėra suėjęs senaties terminas.

Įgaliojimų skirti sankcijas pasiskirstymas

ECB gali skirti pinigines baudas svarbiems bankams, pažeidusiems tiesiogiai taikomus Europos Sąjungos (ES) teisės aktus arba ECB sprendimus ar reglamentus.

Jeigu pažeidžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais įgyvendinamos ES direktyvos, jei pažeidimus padaro fiziniai asmenys arba už pažeidimą baudžiama nepinigine bauda, ECB gali kreiptis į atitinkamą nacionalinę priežiūros instituciją (NKI), kad atitinkamas procedūras pradėtų ji. NKI vykdo tokias procedūras ir nusprendžia, kokia sankcija turi būti paskirta pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus.

PASKELBIMAS
ECB sprendimai, kuriais buvo paskirtos sankcijos, skelbiami ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje. Tačiau tam tikrais išskirtiniais atvejais skelbiama informacija gali būti nuasmeninama arba jos paskelbimas atidedamas.

Kokias sankcijas ECB gali skirti?

Už ES prudencinių reikalavimų nevykdymą ECB gali bankams skirti pinigines baudas.

Didžiausias galimas baudos dydis

ECB gali skirti iki 10 % banko bendrųjų metinių pajamų, gautų per praėjusius finansinius metus, dydžio arba dukart didesnės nei dėl pažeidimo gautas pelnas arba išvengti nuostoliai sumos dydžio baudas.

Veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios sankcijos

ECB užtikrina, kad jo skiriamos sankcijos būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Sankcijų lygį ECB nustato atsižvelgdamas į visas su pažeidimu susijusias aplinkybes, o pažeidimo rimtumą vertina pagal jo bendrą poveikį ir banko nusižengimą. ECB taip pat atsižvelgia į visas atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes (pvz., banko nenorą bendradarbiauti su ECB, pastarajam atliekant tyrimą, arba paties banko nusistatytus taisomuosius veiksmus).

Daugiau informacijos apie ECB taikomus principus pateikta ECB vadove dėl piniginių administracinių nuobaudų nustatymo metodo.

Tyrimai ir sankcijų skyrimo procedūra

ECB prižiūrimų svarbių bankų galimai padarytus tiesiogiai taikomų Sąjungos teisės aktų ir ECB priežiūros sprendimų ar reglamentų pažeidimus tiria nepriklausomas ECB tyrimų padalinys.

Tyrimai

Tyrimų padalinys gali naudotis BPM reglamentu ECB suteiktais įgaliojimais, t. y. reikalauti dokumentų, tikrinti buhalterines knygas ir įrašus, prašyti paaiškinimų, rengti susitikimus ir vykdyti patikrinimus vietoje. Tyrimų padalinys gali prašyti informacijos tiek iš ECB, tiek iš NKI. Be to, tyrimų padalinys gali nurodyti NKI pasinaudoti jų pačių tyrimų įgaliojimais pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

BPM reglamentas

Sankcijų skyrimo procedūra

Atlikęs tyrimą, tyrimų padalinys gali inicijuoti sankcijų skyrimo procedūrą tam svarbiam bankui pateikdamas prieštaravimų pareiškimą. Bankui suteikiama galimybė pateikti savo pastabų dėl faktų, tyrimų padalinio pareikštų prieštaravimų ir numatomo baudos dydžio.

Jeigu tyrimų padalinys, atlikęs pirminę faktų, surinktų įrodymų ir banko pateiktų rašytinių paaiškinimų analizę, nusprendžia, kad turi būti skirta administracinė sankcija, jis Priežiūros valdybai pateikia pasiūlymą dėl galutinio sprendimo projekto.

Administracinė peržiūra

ECB sprendimus, kuriais skiriamos nuobaudos, atitinkamo banko prašymu gali peržiūrėti Administracinė peržiūros valdyba.

Jeigu po administracinės peržiūros ECB sprendimas, kuriuo bankui skiriama nuobauda, yra priimamas arba jeigu toks sprendimas Administracinei peržiūros valdybai nebuvo skųstas, jis bus paskelbiamas ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

Administracinė peržiūros valdyba
TAIP PAT SKAITYKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus