Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Sankcije

Svrha je sankcija kazniti nadziranu banku zbog povrede obveze. Njima se, osim banke kojoj je sankcija izrečena, od povreda obveze odvraća cijeli bankarski sektor. Postupci izricanja sankcija mogu se pokrenuti ne samo za vrijeme trajanja povrede, nego i nakon što povreda prestane pod uvjetom da nije nastupila zastara.

Raspodjela zadaća izricanja sankcija

ESB može izricati novčane kazne značajnim bankama koje povrijede izravno primjenjivo pravo Europske unije (EU) odnosno odluke ili uredbe ESB-a.

U slučaju povreda nacionalnog prava kojim se provode direktive EU-a, povreda koje počine fizičke osobe ili u slučaju potrebe izricanja nenovčane kazne, ESB može zatražiti da odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo pokrene odgovarajući postupak. Nacionalno nadležno tijelo provodi te postupke i odlučuje o kaznama u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom.

OBJAVLJIVANJE ODLUKA
Odluke ESB‑a kojima se izriču kazne objavljuju se na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka. Međutim, u određenim se iznimnim okolnostima odluke anonimiziraju ili se njihovo objavljivanje odgađa.

Koje sankcije može izreći ESB?

ESB može izricati novčane kazne bankama zbog neusklađenosti s bonitetnim zahtjevima EU‑a.

Najveći iznos kazni

ESB može izricati kazne bankama do 10 % ukupnog iznosa godišnjeg prometa banke u prethodnoj poslovnoj godini ili do dvostrukog iznosa povredom ostvarene dobiti ili izbjegnutog gubitka, ako ih je moguće utvrditi.

Učinkovite, proporcionalne kazne koje odvraćaju od povreda

ESB se brine da izrečene kazne budu učinkovite i proporcionalne te da odvraćaju od povreda. Pri određivanju iznosa kazni uzima u obzir sve bitne okolnosti povezane s povredom te procjenjuje njezinu ozbiljnost na temelju njezina utjecaja i povrede obveza banke. Uzima u obzir i sve otežavajuće i olakšavajuće okolnosti (npr. nesklonost suradnji tijekom provođenja ESB‑ovih istražnih ovlasti ili postojanje korektivnih mjera koje je banka donijela na vlastitu inicijativu).

Više pojedinosti o načelima koja ESB primjenjuje možete pronaći u vodiču ECB Guide to the method of setting administrative pecuniary penalties.

Istraga i postupak izricanja sankcija

Za istragu navodnih povreda izravno primjenjivog prava Europske unije odnosno nadzornih odluka ili uredbi ESB‑a koje počine značajne banke koje nadzire ESB zadužena je neovisna istražna jedinica ESB‑a.

Istrage

Istražna jedinica može se služiti ovlastima koje su ESB-u dodijeljene uredbom o SSM-u (zahtjev za dokumente, pregled knjiga i evidencija, zahtjev za objašnjenja, razgovori i nadzori na licu mjesta). Može zatražiti informacije od drugih organizacijskih jedinica u ESB-u i od nacionalnih nadležnih tijela. Osim toga, može dati naputak nacionalnim nadležnim tijelima da se posluže istražnim ovlastima koje imaju u skladu s nacionalnim pravom.

Uredba o SSM‑u

Postupak izricanja sankcija

Kada istražna jedinica dovrši istragu, može pokrenuti postupak izricanja sankcija upućivanjem izjave o prigovorima nadziranoj banci na koju se prigovori odnose. Banka će imati mogućnost dostavljanja primjedbi o činjenicama i prigovorima koje je istaknula istražna jedinica te o predloženom iznosu kazne.

Ako na temelju početne analize činjenica, prikupljenih dokaza i pismenih podnesaka banke istražna jedinica smatra da bi banci trebala biti izrečena administrativna kazna, šalje prijedlog dovršenog nacrta odluke Nadzornom odboru.

Administrativno preispitivanje

Administrativni odbor za preispitivanja može preispitati odluke ESB‑a kojima se izriču kazne na zahtjev banke na koju se određena odluka odnosi.

Ako se nakon administrativnog preispitivanja donese odluka ESB‑a kojom se izriču kazne ili ako se odluka ESB‑a ne ospori pred Administrativnim odborom za preispitivanja, ona se objavljuje na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Administrativni odbor za preispitivanja
MOGLO BI VAS ZANIMATI

Povezani sadržaji

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje