Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Jõustamine

Kui oluline krediidiasutus ei täida usaldatavusnõudeid või ei järgi EKP otsusega kehtestatud järelevalvemeetmeid, võib EKP võtta täitemeetmeid ja/või rakendada tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid sanktsioone (lähemat teavet sanktsioonide kohta vt veebilehe järelevalverubriigist).

Täitemeetmete eesmärk on kohustada järelevalve alla kuuluvaid panku täitma järelevalveotsustes või -määrustes sätestatud usaldatavusnõudeid. Täitemeetmeid saab rakendada ainult rikkumise toimumise ajal.

Milliseid täitemeetmeid saab EKP rakendada?

Perioodilised karistusmaksed 

Perioodilised karistusmaksed on otseselt kohaldatavad EKP täitemeetmed. Neid võetakse pankade suhtes, kes rikuvad pidevalt EKP otsustes või määrustes sätestatud kohustusi. Karistusmaksete eesmärk on tagada nõuete täitmine nii kiiresti kui võimalik, kuna nende meetmete kohaselt peab pank maksma rikkumise iga päeva kohta trahvisumma, mis ulatub kuni 5%ni tema keskmisest päevakäibest. Karistusmaksed kehtestatakse maksimaalselt kuueks kuuks (mille järel võidakse võtta täiendavaid meetmeid). 

EKP kehtestatud karistusmaksete kogusumma avaldatakse EKP pangandusjärelevalve veebilehel, kus tuuakse välja ka teave rikkumise liigi ja olemuse ning asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse identiteedi kohta.

Muud täitemeetmed

EKP saab kohaldada ka asjaomase osaleva liikmesriigi rakendusaktides sätestatud täitemeetmeid. Ta võib anda korralduse riiklikele pädevatele asutustele võtta ainult riigisiseseid täitemeetmeid. 

Vaidlustusnõukogu

EKP otsused jõustamismeetmete kehtestamise kohta võib läbi vaadata vaidlustusnõukogu asjaomase panga taotlusel.

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Õigusraamistik

Regulatiivne keskkond

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine