Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Provedba

Ako značajna banka ne ispuni bonitetne zahtjeve ili ne provede nadzorne mjere donesene u odluci ESB‑a, ESB može, ovisno o povredi, izreći provedbene mjere te učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije (više o sankcijama možete pročitati na mrežnoj stranici Nadzorne sankcije).

Svrha je provedbenih mjera prisiliti nadzirane banke da se usklade s bonitetnim zahtjevima propisanima u nadzornim odlukama ili uredbama. Te se mjere mogu izreći samo u slučaju trajnih povreda.

Koje provedbene mjere može izreći ESB?

Periodični penali 

Periodični penali provedbene su mjere kojima ESB izravno raspolaže. Izriču se bankama koje kontinuirano krše obveze propisane ESB‑ovim odlukama ili uredbama. Cilj je što brže postići usklađenost s obvezama jer banka kojoj su izrečeni periodični penali mora plaćati dnevni iznos, koji može iznositi čak 5 % dnevnog prometa, za svaki dan dok traje povreda, ali najviše šest mjeseci. Po isteku tog razdoblja mogu se poduzeti druge mjere. 

Na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka objavljuju se ukupni iznos obračunanih periodičnih penala izrečenih banci, vrsta i priroda povrede te identitet nadziranog subjekta kojem su periodični penali izrečeni.

Druge provedbene mjere

ESB može primijeniti i provedbene mjere iz nacionalnog provedbenog zakonodavstva u odgovarajućoj državi članici sudionici. Osim toga, može dati naputak nacionalnim nadležnim tijelima za donošenje nacionalnih provedbenih mjera. 

Administrativno preispitivanje

Administrativni odbor za preispitivanja može preispitati odluke ESB‑a kojima se izriču provedbene mjere na zahtjev banke na koju se određena odluka odnosi.

MOGLO BI VAS ZANIMATI

Povezani sadržaji

Pravni okvir

Regulatorno okružje

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje