Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Täytäntöönpanotoimet

Jos merkittävä pankki ei täytä vakavaraisuusvaatimuksia tai toteuta valvojien edellyttämiä toimia laiminlyönnin korjaamiseksi, EKP voi määrätä sille ns. täytäntöönpanotoimia. Lisäksi pankille voidaan langettaa seuraamuksia.

Täytäntöönpanotoimien tarkoituksena on pakottaa pankki noudattamaan valvontapäätöksissä asetettuja tai lakisääteisiä vakavaraisuusvaatimuksia. Täytäntöönpanotoimia voidaan määrätä vain edelleen jatkuvista laiminlyönneistä.

Mitä täytäntöönpanotoimia EKP voi määrätä?

Uhkasakot

EKP voi määrätä taloudellisina toimina uhkasakkoja: vaatimuksia rikkova pankki määrätään maksamaan uhkasakkoa kultakin päivältä, jona se rikkoo vaatimuksia. Uhkasakko on enimmillään 5 % pankin keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta, ja sitä voidaan periä enintään kuuden kuukauden ajalta.

Muut täytäntöönpanotoimet

EKP voi myös käyttää asiaankuuluvan (yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvan) maan kansallisissa täytäntöönpanosäädöksissä asetettuja täytäntöönpanotoimia tai ohjeistaa kansallisia valvontaviranomaisia toimeenpanemaan yksinomaan kansallisia täytäntöönpanotoimia.

Suhteellisuusperiaate

EKP noudattaa täytäntöönpanovaltuuksiensa käytössä tehokkuus- ja suhteellisuusperiaatteita.

Oikaisulautakunta

Pankki voi pyytää oikaisulautakuntaa käsittelemään uudelleen EKP:n päätöksen, jossa määrätään pankille täytäntöönpanotoimia.

KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta

Pankkivalvonnan säädösperusta ja linjaukset

EU:n pankkilainsäädäntö

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing