Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Täytäntöönpanotoimet

Jos merkittävä pankki ei täytä vakavaraisuusvaatimuksia tai toteuta EKP:n päätökseen sisältyviä valvontatoimenpiteitä, EKP voi määrätä sille ns. täytäntöönpanotoimia ja/tai tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia (lisätietoja seuraamuksista on sivulla supervisory sanctions).

Täytäntöönpanotoimien tarkoituksena on saada pankki täyttämään valvontapäätösten tai asetusten mukaiset vakavaraisuusvaatimukset. Täytäntöönpanotoimia voidaan määrätä vain toistuvien laiminlyöntien perusteella.

Mitä täytäntöönpanotoimia EKP voi määrätä?

Uhkasakot 

Uhkasakko on suoraan EKP:n käytettävissä oleva täytäntöönpanotoimi. EKP voi määrätä uhkasakkoja pankeille, jotka rikkovat toistuvasti EKP:n päätösten tai asetusten mukaisia velvoitteita. Uhkasakon tarkoituksena on saada pankki täyttämään velvoitteensa mahdollisimman pian, joten sitä peritään jokaiselta päivältä, jona vaatimuksia rikotaan. Uhkasakko voi olla suuruudeltaan jopa 5 % pankin keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta. Sakkoa voidaan periä enintään kuuden kuukauden ajalta (minkä jälkeen voidaan ottaa käyttöön lisätoimia). 

EKP:n tietylle pankille määräämien uhkasakkojen kokonaismäärä julkaistaan EKP:n pankkivalvontasivuilla. Samassa yhteydessä julkaistaan myös kyseisen valvottavan yhteisön nimi ja tapa, jolla säädöksiä on rikottu.

Muut täytäntöönpanotoimet

EKP voi myös käyttää yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvan maan kansallisissa täytäntöönpanosäädöksissä asetettuja täytäntöönpanotoimia. Lisäksi se voi myös ohjeistaa kansallisia valvontaviranomaisia toimeenpanemaan yksinomaan kansallisia täytäntöönpanotoimia. 

Oikaisulautakunta

Pankki voi pyytää oikaisulautakuntaa käsittelemään uudelleen EKP:n päätöksen, jossa sille määrätään täytäntöönpanotoimia.

KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta

Lainsäädäntö ja sääntely

EU:n pankkisääntely

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä