Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Uveljavljanje pravil

Če pomembna banka ne izpolnjuje bonitetnih zahtev ali ukrepov, ki so bili v okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN) sprejeti zato, da se neizpolnjevanje zahtev odpravi, lahko ECB sprejme izvršilne ukrepe in proti njej uvede učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije.

Namen izvršilnih ukrepov je prisiliti nadzorovano banko, da izpolni bonitetne zahteve, določene v nadzorniških sklepih in uredbah. Ukrepi se lahko sprejmejo samo za tekoče kršitve.

Katere izvršilne ukrepe lahko naloži ECB?

Periodične denarne kazni

Denarni izvršilni ukrepi, ki so neposredno na voljo ECB, so t. i. »periodične denarne kazni«. Kaznovana banka mora plačati dnevni znesek – do 5% svojega povprečnega dnevnega prometa – za vsak dan, ko se kršitev nadaljuje, v obdobju največ 6 mesecev.

Drugi izvršilni ukrepi

ECB lahko uvede tudi izvršilne ukrepe, ki so ji na voljo po nacionalni zakonodaji, s katero se v sodelujoči državi članici izvaja evropska zakonodaja. Poleg tega lahko naroči pristojnemu nacionalnemu organu, da uvede povsem nacionalne izvršilne ukrepe.

Načelo sorazmernosti

Pri uporabi izvršilnih pooblastil se ECB ravna po načelih učinkovitosti in sorazmernosti.

Upravni pregled

Odločitve, s katerimi ECB nalaga sankcije, lahko na zahtevo sankcionirane banke preveri Upravni odbor za pregled.

GLEJTE TUDI

Več o tej temi

Pravni okvir

Regulativno okolje

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo