Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Izvršilni ukrepi

Če pomembna banka ne izpolnjuje bonitetnih zahtev ali ukrepov, ki so bili v okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN) sprejeti zato, da se neizpolnjevanje zahtev odpravi, lahko ECB sprejme izvršilne ukrepe in proti njej uvede učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije.

Namen izvršilnih ukrepov je prisiliti nadzorovano banko, da izpolni bonitetne zahteve, določene v nadzorniških sklepih in uredbah. Ukrepi se lahko sprejmejo samo za tekoče kršitve.

Katere izvršilne ukrepe lahko naloži ECB?

Periodične denarne kazni

Denarni izvršilni ukrepi, ki so neposredno na voljo ECB, so t. i. »periodične denarne kazni«. Kaznovana banka mora plačati dnevni znesek – do 5% svojega povprečnega dnevnega prometa – za vsak dan, ko se kršitev nadaljuje, v obdobju največ 6 mesecev.

Drugi izvršilni ukrepi

ECB lahko uvede tudi izvršilne ukrepe, ki so ji na voljo po nacionalni zakonodaji, s katero se v sodelujoči državi članici izvaja evropska zakonodaja. Poleg tega lahko pristojnemu nacionalnemu organu naroči, da uvede povsem nacionalne izvršilne ukrepe.

Načelo sorazmernosti

Pri uporabi svojih izvršilnih pooblastil se ECB ravna po načelih učinkovitosti in sorazmernosti.

Vse strani v tem razdelku

Whistleblowing