Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Uveljavljanje pravil

Če pomembna banka ne izpolnjuje zahtev glede skrbnega in varnega poslovanja ali ne uresničuje nadzorniških ukrepov, ki jih je ECB sprejela s sklepom, lahko ECB – odvisno od kršitve – naloži izvršilne ukrepe oziroma učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije (več informacij o sankcijah je na voljo na spletni strani o sankcijah).

Namen izvršilnih ukrepov je prisiliti nadzorovano banko, da izpolni zahteve glede skrbnega in varnega poslovanja, določene v nadzorniških sklepih in uredbah. Ukrepi se lahko naložijo samo v primeru tekočih kršitev.

Katere izvršilne ukrepe lahko naloži ECB?

Periodične denarne kazni 

Periodične denarne kazni so izvršilni ukrep, ki je ECB neposredno na voljo. Lahko se naložijo bankam, ki stalno kršijo obveznosti, ki izhajajo iz sklepov ali uredb ECB. Cilj je čim prej zagotoviti izpolnjevanje zahtev, saj mora zadevna banka plačati dnevni znesek – do 5% svojega povprečnega dnevnega prometa – za vsak dan, ko se kršitev nadaljuje, v obdobju največ 6 mesecev (zatem je mogoče sprejeti nadaljnje ukrepe). 

Celotni znesek nastalih periodičnih denarnih kazni, ki jih je banki naložila ECB, bo objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru, skupaj z vrsto in naravo kršitve ter identiteto zadevnega nadzorovanega subjekta.

Drugi izvršilni ukrepi

ECB lahko uvede tudi izvršilne ukrepe, ki so ji na voljo po nacionalni zakonodaji, s katero se v sodelujoči državi članici izvaja evropska zakonodaja. Poleg tega lahko pristojnemu nacionalnemu organu naroči, da uvede povsem nacionalne izvršilne ukrepe. 

Upravni pregled

Odločitve, s katerimi ECB uveljavlja pravila, lahko na zahtevo vpletene banke pregleda Upravni odbor za pregled.

GLEJTE TUDI

Več o tej temi

Pravni okvir

Regulativno okolje

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo